2009-03-22 15 views

cevap

1

Kullanım peşin

yılında

teşekkür adlı DataView nesne ve üzerinde sıralama yöntemini çağırmak. Veya, veri kümeniz SQL'den geldiyse, veri kümesine yüklenmeden önce sıralamak için ORDER BY yan tümcesini kullanın.

 DataTable table = dataSet.Tables["foo"]; 
     DataView view = table.DefaultView; 
     view.Sort = "Code"; 

sonra view ile çalışmak: Örneğin -

+0

'DataView' nesnesinin' Sort' yöntemi yoktur. * * Bir 'Sort' * özelliğine * sahip *; Ancak bu, DataView’in nasıl sıralanacağını açıklamıyor. –

23

DataTable ile, genellikle DataView sıralamak.

+0

Çok teşekkür ederim !!!!! – Gold

+3

ve bu DataSet üzerinde herhangi bir sorguyu nasıl çalıştırabilirim? – Gold

3
DataSet fileTransferDetail = null; //Data to be sorted. 
DataSet result = null; //Declare a dataSet to be filled. 

// Sort data 
fileTransferDetail.Tables[0].DefaultView.Sort = "ID DESC"; 
// Store in new Dataset 
result.Tables.Add(fileTransferDetail.Tables[0].DefaultView.ToTable()); 
İlgili konular