2017-12-04 21 views
9

Durum deposu (durum oturum kitaplığını kullanarak), ortadaki depodaki durumu kurtarmak için ara katman yazılımı kullanır. Bunun amaçlandığı gibi çalıştığı hata ayıklama araçlarından görebiliyorum, ancak benim kullanıcı redüktörünün ilk durumu ile yer değiştiriyor.preloadedState - oturum sonucu başka bir redüktörün üzerine yazılır

PreloadedState kullanmalıyım, ancak bir redüktörün sonucunu createStore'a alamıyorum?

KayıtlıSistem doğru şekilde geri yükleniyor (Konsola giriş yapabilirim).

session: {user: {data: bhBSh}}, user: {data: null} 

Sayfa yeniden yüklendiğinde, 'oturumu' tekrar 'kullanıcı' olarak kopyalamanın en iyi yolunu göremiyorum?

Oturum redüktör:

function sessionReducer (state = {}, action) { 
  switch (action.type) { 
   case 'LOAD_STORED_STATE': 
   console.log(action.storedState); //Working!!!!! 
   return action.storedState; 
   default: 
   return state; 
  } 
} 

Kullanıcı redüktör:

import { fromJS } from 'immutable'; 

import { 
  USER_LOGGING_IN, 
  USER_LOGGED_IN, 
  USER_LOGGED_OUT, 
} from '../../constants'; 

const userInitialState = fromJS({ 
  data: null, 
  isLoading: false, 
}); 

function userReducer(state = userInitialState, action) { 
  switch (action.type) { 
   case USER_LOGGING_IN: 
   return state 
    .set('isLoading', true); 
   case USER_LOGGED_IN: 
   return state 
    .set('data', action.payload) 
    .set('isLoading', false); 
   case USER_LOGGED_OUT: 
   return userInitialState; 
   default: 
   return state; 
  } 
} 

export default userReducer; 

export default function createReducer(injectedReducers) { 
  return combineReducers({ 
   session: sessionReducer, 
   user: userReducer, 

  ...injectedReducers, 
  }); 
} 

configureStore:

export default function configureStore(history, session) { 
   session, 
  routerMiddleware(history), 
   thunkMiddleware 
  ]; 

  const enhancers = [ 
  applyMiddleware(...middlewares), 
  ]; 

  //compose enhancers removed for readability 

  const store = createStore(
  createReducer(), 
  //preloaded state?? 
  composeEnhancers(...enhancers) 
); 

  store.injectedReducers = {}; // Reducer registry 

  return store; 
} 

app.js

/** 
* app.js 
* 
* This is the entry file for the application, only setup and boilerplate 
* code. 
*/ 

// Needed for redux-saga es6 generator support 
import 'babel-polyfill'; 

// Import all the third party stuff 
import React from 'react'; 
import ReactDOM from 'react-dom'; 
import { Provider } from 'react-redux'; 
import { ConnectedRouter } from 'react-router-redux'; 
import FontFaceObserver from 'fontfaceobserver'; 
import createHistory from 'history/createBrowserHistory'; 
import { createSession } from 'redux-session'; 
import 'sanitize.css/sanitize.css'; 

// Import root app 
import App from 'containers/App'; 

// Import Language Provider 
import LanguageProvider from 'containers/LanguageProvider'; 

// Load the favicon, the manifest.json file and the .htaccess file 
/* eslint-disable import/no-webpack-loader-syntax */ 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/favicon.ico'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-72x72.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-96x96.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-120x120.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-128x128.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-144x144.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-152x152.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-167x167.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-180x180.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-192x192.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-384x384.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./images/icon-512x512.png'; 
import '!file-loader?name=[name].[ext]!./manifest.json'; 
import 'file-loader?name=[name].[ext]!./.htaccess'; // eslint-disable-line import/extensions 
/* eslint-enable import/no-webpack-loader-syntax */ 

import configureStore from './configureStore'; 

// Import i18n messages 
import { translationMessages } from './i18n'; 

// Import CSS reset and Global Styles 
import './global-styles'; 

// Observe loading of Open Sans (to remove open sans, remove the <link> tag in 
// the index.html file and this observer) 
const openSansObserver = new FontFaceObserver('Open Sans', {}); 

// When Open Sans is loaded, add a font-family using Open Sans to the body 
openSansObserver.load().then(() => { 
  document.body.classList.add('fontLoaded'); 
},() => { 
  document.body.classList.remove('fontLoaded'); 
}); 

// Create redux store with history 
const history = createHistory(); 
const session = createSession({ 
  ns: 'test001', 
  selectState (state) { 
   return { 
   user: state.toJS().user 
   }; 
  } 
}); 

const store = configureStore(history, session); 
const MOUNT_NODE = document.getElementById('app'); 

const render = (messages) => { 
  ReactDOM.render(
  <Provider store={store}> 
   <LanguageProvider messages={messages}> 
   <ConnectedRouter history={history}> 
   <App /> 
   </ConnectedRouter> 
   </LanguageProvider> 
  </Provider>, 
  MOUNT_NODE 
); 
}; 

if (module.hot) { 
  // Hot reloadable React components and translation json files 
  // modules.hot.accept does not accept dynamic dependencies, 
  // have to be constants at compile-time 
  module.hot.accept(['./i18n', 'containers/App'],() => { 
  ReactDOM.unmountComponentAtNode(MOUNT_NODE); 
  render(translationMessages); 
  }); 
} 

// Chunked polyfill for browsers without Intl support 
if (!window.Intl) { 
  (new Promise((resolve) => { 
  resolve(import('intl')); 
  })) 
  .then(() => Promise.all([ 
   import('intl/locale-data/jsonp/en.js'), 
   import('intl/locale-data/jsonp/de.js'), 
  ])) 
  .then(() => render(translationMessages)) 
  .catch((err) => { 
   throw err; 
  }); 
} else { 
  render(translationMessages); 
} 

// Install ServiceWorker and AppCache in the end since 
// it's not most important operation and if main code fails, 
// we do not want it installed 
if (process.env.NODE_ENV === 'production') { 
  require('offline-plugin/runtime').install(); // eslint-disable-line global-require 
} 
+1

ilk birkaç satır' tamamlanmamış görünüyor –

cevap

1

redux-session docs'dan da görebileceğiniz gibi, bu kitaplığın kayıtlı durumu geri yüklemek için yapmaya çalıştığı tek şey, LOAD_STORED_STATE (özelleştirilebilir) eylemini göndermektir. İşlem gönderildiğinde durumunuzu geri yüklemek size kalmıştır. user durumunu geri yüklemek için en basit yolu gibi bir şey olacaktır, böylece sizin userReducer bu eylemi işlemek için geçerli: configureStore() `arasında

function userReducer(state = userInitialState, action) { 
  switch (action.type) { 
   case LOAD_STORED_STATE: 
   return fromJS(action.storedState); 
   case USER_LOGGING_IN: 
   return state 
    .set('isLoading', true); 
   case USER_LOGGED_IN: 
   return state 
    .set('data', action.payload) 
    .set('isLoading', false); 
   case USER_LOGGED_OUT: 
   return userInitialState; 
   default: 
   return state; 
  } 
} 
İlgili konular