2016-05-13 13 views
31

etiketler ben Chart.js v2.1.3 kullanarak bir grafik oluşturmak için aşağıdaki kodlara sahip:Chart.js v2 gizlemek veri kümesi

var ctx = $('#gold_chart'); 
var goldChart = new Chart(ctx, { 
  type: 'line', 
  data: { 
   labels: dates, 
   datasets: [{ 
   label: 'I want to remove this Label', 
   data: prices, 
   pointRadius: 0, 
   borderWidth: 1 
   }] 
  } 
}); 

kodları basit bir görünüm, ama Grafikten etiketi kaldıramaz. İnternette bulduğum birçok çözümü denedim, ancak çoğu Chart.js v1.x kullanıyor.

Veri kümesi etiketlerini nasıl kaldırabilirim?

cevap

66

Sadece çok

... 
options: { 
  legend: { 
   display: false 
  }, 
  tooltips: { 
   callbacks: { 
   label: function(tooltipItem) { 
    return tooltipItem.yLabel; 
   } 
   } 
  } 
} 
gibi label ve tooltip seçeneklerini ayarlamak

Fiddle - http://jsfiddle.net/g19220r6/

+0

eser çekicilik gibi, teşekkürler. Bu arada, çizgi grafiğin degrade rengini nasıl değiştirilir? – Raptor

+1

Yani, gradyanı borderColor/backgroundColor olarak nasıl kullanırsınız? Sadece bağlamında bir tane oluşturun ve bunu başlatırken kullanın - bkz http://jsfiddle.net/g9h6gtvx/ – potatopeelings

+0

İşleri harika, teşekkürler – Raptor

6

eklenti: senaryonuz kodunun başlangıç ​​içinde

Chart.defaults.global.legend.display = false; 

;

0

Ayrıca "başlığı" kaldırarak tek satıra ipucu koyabilirsiniz:

this.chart = new Chart(ctx, { 
  type: this.props.horizontal ? 'horizontalBar' : 'bar', 
  options: { 
   legend: { 
   display: false, 
   }, 
   tooltips: { 
   callbacks: { 
    label: tooltipItem => `${tooltipItem.yLabel}: ${tooltipItem.xLabel}`, 
    title:() => null, 
   } 
   }, 
  }, 
}); 

enter image description here

İlgili konular