2012-11-03 6 views
6

Bir Bahar uygulama dağıtırken aşağıdaki hatayı alıyorum gereklidir:java.lang.IllegalArgumentException: Mülkiyet 'TransactionManager'

java.lang.IllegalArgumentException: Property 'TransactionManager'

Ben

gereklidir kullanarak: OS: OSX Dağ Aslan IDE: SpringSource Araçları Suite 3.1.0 Bahar: 3.1.2 kipi: 4.1.7 Java: 1.6 web sunucusu: vFabric erkek kedi v2.7

Bazı eksik yapılandırmam var mı? Benim pom.xml dosyasındaki kütüphaneler yanlış mı?

dağıtım günlüğü:

Nov 3, 2012 2:32:12 PM org.apache.catalina.core.StandardContext loadOnStartup 
SEVERE: Servlet /basicServer threw load() exception 
java.lang.IllegalArgumentException: Property 'transactionManager' is required 
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.afterPropertiesSet(TransactionAspectSupport.java:195) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1514) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1452) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:519) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) 
  at org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassEnhancer$BeanMethodInterceptor.intercept(ConfigurationClassEnhancer.java:292) 
  at org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerByCGLIB$$8779d852.transactionInterceptor(<generated>) 
  at org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration.transactionAdvisor(ProxyTransactionManagementConfiguration.java:46) 
  at org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerByCGLIB$$8779d852.CGLIB$transactionAdvisor$0(<generated>) 
  at org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerByCGLIB$$8779d852$$FastClassByCGLIB$$4a8a503d.invoke(<generated>) 
  at net.sf.cglib.proxy.MethodProxy.invokeSuper(MethodProxy.java:228) 
  at org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassEnhancer$BeanMethodInterceptor.intercept(ConfigurationClassEnhancer.java:280) 
  at org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerByCGLIB$$8779d852.transactionAdvisor(<generated>) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) 
  at org.springframework.beans.factory.support.SimpleInstantiationStrategy.instantiate(SimpleInstantiationStrategy.java:149) 
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:570) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1015) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:911) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.findAdvisorBeans(BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.java:86) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.findCandidateAdvisors(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:100) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.findEligibleAdvisors(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:86) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.getAdvicesAndAdvisorsForBean(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:68) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAutoProxyCreator.wrapIfNecessary(AbstractAutoProxyCreator.java:359) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAutoProxyCreator.postProcessAfterInitialization(AbstractAutoProxyCreator.java:322) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:407) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1461) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:519) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) 
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:353) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1015) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:911) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.findAutowireCandidates(DefaultListableBeanFactory.java:848) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:748) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:707) 
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:478) 
  at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:87) 
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:284) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1106) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:517) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) 
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:353) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1015) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:911) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.findAdvisorBeans(BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.java:86) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.findCandidateAdvisors(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:100) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.findEligibleAdvisors(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:86) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.getAdvicesAndAdvisorsForBean(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:68) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAutoProxyCreator.wrapIfNecessary(AbstractAutoProxyCreator.java:359) 
  at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAutoProxyCreator.postProcessAfterInitialization(AbstractAutoProxyCreator.java:322) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:407) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1461) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:519) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) 
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) 
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) 
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.registerBeanPostProcessors(AbstractApplicationContext.java:740) 
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:449) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:631) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:588) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:645) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:508) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:449) 
  at org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:133) 
  at javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:160) 
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.initServlet(StandardWrapper.java:1266) 
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1185) 
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.load(StandardWrapper.java:1080) 
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.loadOnStartup(StandardContext.java:5027) 
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5314) 
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150) 
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:901) 
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:877) 
  at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:618) 
  at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDescriptor(HostConfig.java:650) 
  at org.apache.catalina.startup.HostConfig$DeployDescriptor.run(HostConfig.java:1582) 
  at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:439) 
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303) 
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138) 
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886) 
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908) 
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:680) 
Nov 3, 2012 2:32:12 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory 
INFO: Deploying web application directory /Users/bruce/springsource/vfabric-tc-server-developer-2.7.2.RELEASE/base-instance/webapps/manager 
Nov 3, 2012 2:32:12 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory 
INFO: Deploying web application directory /Users/bruce/springsource/vfabric-tc-server-developer-2.7.2.RELEASE/base-instance/webapps/ROOT 
Nov 3, 2012 2:32:13 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start 
INFO: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"] 
Nov 3, 2012 2:32:13 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start 
INFO: Server startup in 8754 ms 

Benim Yapılandırma dosyaları (ServicesConfiguration.java AppConfig.java) ServicesConfiguration.java:

package com.bsches.basicServer.config; 

import java.util.Arrays; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import java.util.Properties; 

import javax.sql.DataSource; 

import org.hibernate.SessionFactory; 
import org.hibernate.dialect.H2Dialect; 
import org.hibernate.service.ServiceRegistry; 
import org.hibernate.service.ServiceRegistryBuilder; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value; 
import org.springframework.cache.Cache; 
import org.springframework.cache.CacheManager; 
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching; 
import org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCache; 
import org.springframework.cache.support.SimpleCacheManager; 
import org.springframework.context.annotation.Bean; 
import org.springframework.context.annotation.Configuration; 
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource; 
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseBuilder; 
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseType; 
import org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager; 
import org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBuilder; 
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager; 
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement; 
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc; 

import com.bsches.basicServer.services.CustomerService; 

import entities.Customer; 

@Configuration 
@EnableCaching 
@EnableWebMvc 
@EnableTransactionManagement 
public class ServicesConfiguration { 

  @Value("${jdbc.driverClassName}") 
  private String driverClassName; 
  @Value("${jdbc.url}") 
  private String url; 
  @Value("${jdbc.username}") 
  private String username; 
  @Value("${jdbc.password}") 
  private String password; 

  @Value("${hibernate.dialect}") 
  private String hibernateDialect; 
  @Value("${hibernate.show_sql}") 
  private String hibernateShowSql; 
  @Value("${hibernate.hbm2ddl.auto}") 
  private String hibernateHbm2ddlAuto; 

  @Bean 
  public CustomerService customerService() throws Exception { 
   return new CustomerService(this.sessionFactory()); 
  } 

  @Bean 
  public SessionFactory sessionFactory() throws Exception { 
   Properties props = new Properties(); 

   Map<String, String> p = new HashMap<String, String>(); 
   p.put(org.hibernate.cfg.Environment.HBM2DDL_AUTO, hibernateHbm2ddlAuto); 
   p.put(org.hibernate.cfg.Environment.HBM2DDL_IMPORT_FILES, 
    "import_h2.sql"); 
   p.put(org.hibernate.cfg.Environment.DIALECT, hibernateDialect); 
   p.put(org.hibernate.cfg.Environment.SHOW_SQL, hibernateShowSql); 
   Map<String, String> propsMap = p; 

   for (String k : propsMap.keySet()) 
   props.setProperty(k, propsMap.get(k)); 

   org.hibernate.cfg.Configuration configuration = new org.hibernate.cfg.Configuration(); 
   configuration.configure(); 
   ServiceRegistry serviceRegistry = new ServiceRegistryBuilder().applySettings(props).buildServiceRegistry();  
   SessionFactory sessionFactory = configuration.buildSessionFactory(serviceRegistry); 
   return sessionFactory; 

  } 

  @Bean 
  public PlatformTransactionManager transactionManager() throws Exception { 
   return new HibernateTransactionManager(sessionFactory()); 
  } 

  @Bean() 
  public DataSource dataSource() { 
   DriverManagerDataSource ds = new DriverManagerDataSource(); 
   ds.setDriverClassName(driverClassName); 
   ds.setUrl(url); 
   ds.setUsername(username); 
   ds.setPassword(password); 
   return ds; 
  } 

  @Bean 
  public CacheManager cacheManager() throws Exception { 
   SimpleCacheManager scm = new SimpleCacheManager(); 
   Cache cache = new ConcurrentMapCache("customers"); 
   scm.setCaches(Arrays.asList(cache)); 
   return scm; 
  } 
} 

AppConfig.java:

package com.bsches.basicServer.config; 

import org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer; 
import org.springframework.context.annotation.Bean; 
import org.springframework.context.annotation.Configuration; 
import org.springframework.context.annotation.Import; 
import org.springframework.core.io.ClassPathResource; 

@Import({ServicesConfiguration.class}) 
@Configuration 
public class AppConfig { 
  @Bean 
  public static PropertyPlaceholderConfigurer getPropertyPlaceholderConfigurer() 
  { 
   PropertyPlaceholderConfigurer ppc = new PropertyPlaceholderConfigurer(); 
   ppc.setLocation(new ClassPathResource("application.properties")); 
   ppc.setIgnoreUnresolvablePlaceholders(true); 
   return ppc; 
  } 

} 

pon. xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd"> 
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
  <groupId>com.bsches</groupId> 
  <artifactId>basicServer</artifactId> 
  <name>basicServer</name> 
  <packaging>war</packaging> 
  <version>1.0.0-BUILD-SNAPSHOT</version> 
  <properties> 
   <java-version>1.6</java-version> 
   <org.springframework-version>3.1.0.RELEASE</org.springframework-version> 
   <org.aspectj-version>1.6.9</org.aspectj-version> 
   <org.slf4j-version>1.5.10</org.slf4j-version> 
  </properties> 
  <dependencies> 
   <!-- Spring --> 
   <dependency> 
   <groupId>org.springframework</groupId> 
   <artifactId>spring-context</artifactId> 
   <version>${org.springframework-version}</version> 
   <exclusions> 
    <!-- Exclude Commons Logging in favor of SLF4j --> 
    <exclusion> 
    <groupId>commons-logging</groupId> 
    <artifactId>commons-logging</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.springframework</groupId> 
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId> 
   <version>${org.springframework-version}</version> 
   </dependency> 

   <!-- AspectJ --> 
   <dependency> 
   <groupId>org.aspectj</groupId> 
   <artifactId>aspectjrt</artifactId> 
   <version>${org.aspectj-version}</version> 
   </dependency> 

   <!-- Logging --> 
   <dependency> 
   <groupId>org.slf4j</groupId> 
   <artifactId>slf4j-api</artifactId> 
   <version>${org.slf4j-version}</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.slf4j</groupId> 
   <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId> 
   <version>${org.slf4j-version}</version> 
   <scope>runtime</scope> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.slf4j</groupId> 
   <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 
   <version>${org.slf4j-version}</version> 
   <scope>runtime</scope> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>log4j</groupId> 
   <artifactId>log4j</artifactId> 
   <version>1.2.15</version> 
   <exclusions> 
    <exclusion> 
    <groupId>javax.mail</groupId> 
    <artifactId>mail</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
    <groupId>javax.jms</groupId> 
    <artifactId>jms</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
    <groupId>com.sun.jdmk</groupId> 
    <artifactId>jmxtools</artifactId> 
    </exclusion> 
    <exclusion> 
    <groupId>com.sun.jmx</groupId> 
    <artifactId>jmxri</artifactId> 
    </exclusion> 
   </exclusions> 
   <scope>runtime</scope> 
   </dependency> 

   <!-- @Inject --> 
   <dependency> 
   <groupId>javax.inject</groupId> 
   <artifactId>javax.inject</artifactId> 
   <version>1</version> 
   </dependency> 

   <!-- Servlet --> 
   <dependency> 
   <groupId>javax.servlet</groupId> 
   <artifactId>servlet-api</artifactId> 
   <version>2.5</version> 
   <scope>provided</scope> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>javax.servlet.jsp</groupId> 
   <artifactId>jsp-api</artifactId> 
   <version>2.1</version> 
   <scope>provided</scope> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>javax.servlet</groupId> 
   <artifactId>jstl</artifactId> 
   <version>1.2</version> 
   </dependency> 

   <!-- Test --> 
   <dependency> 
   <groupId>junit</groupId> 
   <artifactId>junit</artifactId> 
   <version>4.7</version> 
   <scope>test</scope> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.springframework</groupId> 
   <artifactId>spring-jdbc</artifactId> 
   <version>3.1.2.RELEASE</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.springframework</groupId> 
   <artifactId>spring-jpa</artifactId> 
   <version>2.0.8</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.springframework</groupId> 
   <artifactId>spring-core</artifactId> 
   <version>3.1.2.RELEASE</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.springframework</groupId> 
   <artifactId>spring-orm</artifactId> 
   <version>3.1.2.RELEASE</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.hibernate</groupId> 
   <artifactId>hibernate-validator</artifactId> 
   <version>5.0.0.Alpha1</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>cglib</groupId> 
   <artifactId>cglib</artifactId> 
   <version>2.2.2</version> 
   </dependency> 
   <dependency> 
   <groupId>org.hibernate</groupId> 
   <artifactId>hibernate-core</artifactId> 
   <version>4.1.7.Final</version> 
   </dependency> 
  </dependencies> 
  <build> 
   <plugins> 
   <plugin> 
    <artifactId>maven-eclipse-plugin</artifactId> 
    <version>2.9</version> 
    <configuration> 
    <additionalProjectnatures> 
     <projectnature>org.springframework.ide.eclipse.core.springnature</projectnature> 
    </additionalProjectnatures> 
    <additionalBuildcommands> 
     <buildcommand>org.springframework.ide.eclipse.core.springbuilder</buildcommand> 
    </additionalBuildcommands> 
    <downloadSources>true</downloadSources> 
    <downloadJavadocs>true</downloadJavadocs> 
    </configuration> 
   </plugin> 
   <plugin> 
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 
    <version>2.3.2</version> 
    <configuration> 
    <source>1.6</source> 
    <target>1.6</target> 
    <compilerArgument>-Xlint:all</compilerArgument> 
    <showWarnings>true</showWarnings> 
    <showDeprecation>true</showDeprecation> 
    </configuration> 
   </plugin> 
   <plugin> 
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> 
    <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId> 
    <version>1.2.1</version> 
    <configuration> 
    <mainClass>org.test.int1.Main</mainClass> 
    </configuration> 
   </plugin> 
   </plugins> 
  </build> 
</project> 

cevap

0

Yay yapılandırmanızda, bir konumda transactionManager mülkünüz var ve bunu tanımlamadınız.

<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager"> 
  <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" /> 
</bean> 

<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" /> 

<bean id="entityManagerFactoryclass="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean"> 
  <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 
  <property name="persistenceUnitName" value="persistenceUnit"></property> 
</bean> 

.... 
2

Spring:

3.1.2 Eğer Bahar 3.1.2 kullandığınızdan emin misiniz Sen böyle bir şey olmalı?

TransactionAspectSupport.afterPropertiesSet(TransactionAspectSupport.java:195) koduna baktım ve sürüm 3.1.2'den itibaren bir istisna yok.

Sınıf yolunuzda 2 farklı sürümünüz var mı?

Pom.xml'niz 3.1.0.RELEASE ürününü önerir.

<org.springframework-version>3.1.0.RELEASE</org.springframework-version> 

Spring Framework'ün yalnızca bir sürümünü kullanmanız daha iyi olur. Karıştırma versiyonları garip hatalarla sonuçlanabilir.

0

Benim durumumda eski spring-dao kütüphanesi eski bir bağımlılıktan dolayı çekildi. Bahar hariç olmak sorunu çözdü.

İlgili konular