2017-11-15 65 views
5

Bir sinir ağının katmanının ağırlıklarını görselleştirmek istiyorum. Pytorch kullanıyorum.ValueError: Kayan nokta resmi RGB değerleri 0..1 aralığında olmalıdır. matplotlib kullanırken

import torch 
import torchvision.models as models 
from matplotlib import pyplot as plt 

def plot_kernels(tensor, num_cols=6): 
  if not tensor.ndim==4: 
   raise Exception("assumes a 4D tensor") 
  if not tensor.shape[-1]==3: 
   raise Exception("last dim needs to be 3 to plot") 
  num_kernels = tensor.shape[0] 
  num_rows = 1+ num_kernels // num_cols 
  fig = plt.figure(figsize=(num_cols,num_rows)) 
  for i in range(tensor.shape[0]): 
   ax1 = fig.add_subplot(num_rows,num_cols,i+1) 
   ax1.imshow(tensor[i]) 
   ax1.axis('off') 
   ax1.set_xticklabels([]) 
   ax1.set_yticklabels([]) 

  plt.subplots_adjust(wspace=0.1, hspace=0.1) 
  plt.show() 
vgg = models.vgg16(pretrained=True) 
mm = vgg.double() 
filters = mm.modules 
body_model = [i for i in mm.children()][0] 
layer1 = body_model[0] 
tensor = layer1.weight.data.numpy() 
plot_kernels(tensor) 

yukarıda bu hatayı aşmak için normalleştirmek ve ağırlıkları mutlak değerini almalı ValueError: Floating point image RGB values must be in the 0..1 range.

Benim sorum bu hatayı veriyor ya anyother yol var? Eğer normalleştirip mutlak değeri kullanırsam, grafiklerin anlamını değiştirdiğimi düşünüyorum.

[[[[ 0.02240197 -1.22057354 -0.55051649] 
  [-0.50310904 0.00891289 0.15427093] 
  [ 0.42360783 -0.23392732 -0.56789106]] 

  [[ 1.12248898 0.99013627 1.6526649 ] 
  [ 1.09936976 2.39608836 1.83921957] 
  [ 1.64557672 1.4093554 0.76332706]] 

  [[ 0.26969245 -1.2997849 -0.64577204] 
  [-1.88377869 -2.0100112 -1.43068039] 
  [-0.44531786 -1.67845118 -1.33723605]]] 


[[[ 0.71286005 1.45265901 0.64986968] 
  [ 0.75984162 1.8061738 1.06934202] 
  [-0.08650422 0.83452386 -0.04468433]] 

  [[-1.36591709 -2.01630116 -1.54488969] 
  [-1.46221244 -2.5365622 -1.91758668] 
  [-0.88827479 -1.59151018 -1.47308767]] 

  [[ 0.93600738 0.98174071 1.12213969] 
  [ 1.03908169 0.83749604 1.09565806] 
  [ 0.71188802 0.85773659 0.86840987]]] 


[[[-0.48592842 0.2971966 1.3365227 ] 
  [ 0.47920835 -0.18186836 0.59673625] 
  [-0.81358945 1.23862112 0.13635623]] 

  [[-0.75361633 -1.074965 0.70477796] 
  [ 1.24439156 -1.53563368 -1.03012812] 
  [ 0.97597247 0.83084011 -1.81764793]] 

  [[-0.80762428 -0.62829626 1.37428832] 
  [ 1.01448071 -0.81775147 -0.41943246] 
  [ 1.02848887 1.39178836 -1.36779451]]] 


..., 
[[[ 1.28134537 -0.00482408 0.71610934] 
  [ 0.95264435 -0.09291686 -0.28001019] 
  [ 1.34494913 0.64477581 0.96984017]] 

  [[-0.34442815 -1.40002513 1.66856039] 
  [-2.21281362 -3.24513769 -1.17751861] 
  [-0.93520379 -1.99811196 0.72937071]] 

  [[ 0.63388056 -0.17022935 2.06905985] 
  [-0.7285465 -1.24722099 0.30488953] 
  [ 0.24900314 -0.19559766 1.45432627]]] 


[[[-0.80684513 2.1764245 -0.73765725] 
  [-1.35886598 1.71875226 -1.73327696] 
  [-0.75233924 2.14700699 -0.71064663]] 

  [[-0.79627383 2.21598244 -0.57396138] 
  [-1.81044972 1.88310981 -1.63758397] 
  [-0.6589964 2.013237 -0.48532376]] 

  [[-0.3710472 1.4949851 -0.30245575] 
  [-1.25448656 1.20453358 -1.29454732] 
  [-0.56755757 1.30994892 -0.39370224]]] 


[[[-0.67361742 -3.69201088 -1.23768616] 
  [ 3.12674141 1.70414758 -1.76272404] 
  [-0.22565465 1.66484773 1.38172317]] 

  [[ 0.28095332 -2.03035069 0.69989491] 
  [ 1.97936332 1.76992691 -1.09842575] 
  [-2.22433758 0.52577412 0.18292744]] 

  [[ 0.48471382 -1.1984663 1.57565165] 
  [ 1.09911084 1.31910467 -0.51982772] 
  [-2.76202297 -0.47073677 0.03936549]]]] 
+0

Şu anda hangi kayan nokta değerlerini kullanıyorsunuz? Artan vektörü gösteremedin. – Prune

+0

Hatalı vektörü ekledim. – papabiceps

cevap

2

Değerlerinizin bu aralıkta olmadığını bildiğiniz gibi görünüyor. Evet, onları 0.0 - 1.0 aralığına yeniden ölçeklendirmelisiniz. Negatif ve pozitif görünürlüğünü korumak istediğinizi öneririm, ancak 0,5 olan yeni "nötr" noktanız olsun. Geçerli 0.0 değerlerinin 0,5 ile eşleştirildiğini ve en uç değer (en büyük büyüklük) ölçeğinizin 0,0 (negatifse) veya 1,0 (pozitifse) değerini gösterecek şekilde ölçeklendirin.


Vektörler için teşekkürler. Değerlerinizin -2.25 ile +2.0 arasında olduğu görülüyor. Yeniden ölçekleme öneriliyor new = (1/(2*2.25)) * old + 0.5

+0

Yine de negatif numaralar var – papabiceps

+0

Negatif bir sayı için hangi değer haritaları eşlenir? En büyük büyüklüğe (mutlak değer) sahip olan değeri tuşlamanız gerekir. Şimdi listede -3.69201088 olduğunu görüyorum. Yeniden ölçeklendiren bölen (2.25) uygun şekilde değiştirin. – Prune

+0

'np.max (filter)' i iade ediyor 4.189 ..... 'ama böyle bir sayı yok. Bu maksimum değerdir 3.12674141 Bu çok garip. – papabiceps

İlgili konular