kotlin

  8ısı

  1cevap

  foreach: fun main(args : Array<String>) { args filter {it.length() > 0} foreach {print("Hello, $it!")} } Ama fikir kopyaladı, bunun foreach bir çözümlenmemiş referans olduğunu bildirir. Doğru

  5ısı

  1cevap

  Örneği, Kotlin'de here'dan uygulamaya çalışıyorum. Bu hatayı "Cause by: java.lang.IllegalArgumentException: Arabirim tanımları diğer arabirimleri genişletmemelidir" çalışma zamanında aldım. Herhangi b