6

Scala ve Play Framework'de yazılmış web uygulamasını çalıştırmak için Google App Engine'de esnek ortam kullanıyorum. Uygulamam için özel alan adı ekledim ve şimdi uygulamam hem http hem de https aracılığıyla kullanılabilir. Ama http’dan https’e yönlendirme yapmam gerekiyor. Ben aşağıdakini yaparak yönetmek için denedim ama işe yaramadı:HTTP isteklerini Google App Engine ve Play Framework'teki HTTPS'ye yeniden yönlendirin

dosyasına koyarak:

play.http.filters = "controllers.Filters" 

controllers.Filters: Belki

import javax.inject.Inject 

import play.api.http.DefaultHttpFilters 
import play.filters.cors.CORSFilter 
import play.filters.https.RedirectHttpsFilter 

class Filters @Inject() (corsFilter: CORSFilter, redirectHttpsFilter: RedirectHttpsFilter) extends DefaultHttpFilters(corsFilter, redirectHttpsFilter) 

UPD sorun Dockerfile'ımda https portunu belirtmem mi gerekiyor? İşte bir Dockerfile geçerli:

FROM gcr.io/google_appengine/openjdk 
RUN wget http://downloads.lightbend.com/scala/2.11.8/scala-2.11.8.deb 
RUN dpkg -i scala-2.11.8.deb 
RUN wget https://dl.bintray.com/sbt/debian/sbt-0.13.13.deb 
RUN dpkg -i sbt-0.13.13.deb 
RUN apt-get update 
RUN apt-get install scala sbt 
RUN rm -f scala-2.11.8.deb 
RUN rm -f sbt-0.13.13.deb 
ADD . /appname 
WORKDIR /appname 
RUN chmod 755 ./docker-entrypoint.bash 
ENTRYPOINT ["./docker-entrypoint.bash"] 
CMD ["./target/universal/stage/bin/appname", "-Dhttp.port=8080"] 
+0

Yapılandırma için app.yaml kullanıyorsanız, google kılavuzuna başvurmanız gerekiyorsa: https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/python/config/appref#secure –

+0

@DanielPrzybylowski Bu kılavuz standart ortam içindir. – alex

+0

Uygulamanız Prod modunda mı çalışıyor? –

cevap

1

http bağlantı noktası üzerinde dinleme ve gelen herhangi bir talebe Yer başlığını veren, başka minik uygulama yazmak zorunda olabilir?