jni

  0ısı

  1cevap

  Açıklama: ben niteliği ve gelen alanın değerini kontrol etmem gereken bir şartı var ve her ikisi de NULL değilse ben bu değerleri doldurmak çıktı. Sorun: değerlerden biri bile geçirildiğinde ben çıktı

  1ısı

  1cevap

  Ben sadece belirli bir regex ihtiva unsurları tutacak basit XSLT istediğiniz regex eşleşmeyen öğeleri kaldırmak a ": <example> <abc>text</abc> <ab>text</ab> </example>

  0ısı

  1cevap

  RDF dosyasını XML'ye dönüştürmek istiyorum. örnek: <Attribute Name="length" DataType="xs:double"> <Value>35</Value> </Attribute> i rdf okurken tarif etmek için kullandıkları ve sonra

  0ısı

  1cevap

  Aşağıdaki giriş xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ROOT> <PQContact> <input> <folder> <UNITCD>CS2XAA</UNITCD> <FOLDERID>KKMTEST3000</FOLDERID> </folder>

  0ısı

  1cevap

  1/Bir tarihin xml cinsinden bir olay listesi var. Her olayı bir CSV biçimindeki tarihi ile yazdırmak istiyorum. 17/01/2012;Event 1 17/01/2012;Event 2 17/01/2012;Event 3 20/02/2012;Event 4 20/02/20

  0ısı

  1cevap

  'u kullanarak ilk ve son tarihlere dayalı XML düğümlerinden değer ekliyorum Birden çok kardeş düğümüne sahip bir XML dosyası var; bir tane <TIMESTAMP> zaman damgası saklayan, başka bir deyişle <Code>

  0ısı

  1cevap

  Seçimlerimdeki hiçbir çocuk düğümünü eklemeden düğümleri nasıl seçerim? Örneğin : <Result>a <subresult>1 </subresult> </Result> Yukarıdaki kod itibaren ben şu çıktıyı almak sonuç düğümünü

  0ısı

  1cevap

  Yeni bir XSD almak için birkaç şablon kullanarak büyük bir XSD I işlemim var. Son adımlardan birinde, xsdresult değişkeninde yakalanan xml'nin (aslında bir XSD) uzunluğunu belirlemek istiyorum. Dize u

  0ısı

  2cevap

  'daki farklı bir belgeden nasıl değerler alabilirim? İki XML dosyasını XSLT Sürüm 1.0 ile birleştirmem gerekiyor. Benim Sorunum, 2. XML dosyasının Niteliklerini ilk dosyanın Özniteliklerine eklemem ge

  1ısı

  1cevap

  İlk P etiketi olmayan bir XHTML dosyasındaki her düğümü seçmeye çalışıyorum. Ben (daha sonra bunun için görünebilir olanlar için h2d.xsl,) Mevcut stil değiştirerek ediyorum ve şu anda ifadesidir: <xsl