2011-05-10 11 views
6

Numara içermeyen bir öğeyi seçmenin en iyi yolu nedir?jquery .not (": içerir ('<<any number>>')")

mesela benim örnek yanlış ifadeli olan Maalesef Chad

$('div').not(":contains('1')").not(":contains('2')").not(":contains('3')")...; 

.

Zaten yaklaşık 20 div seçtim ve bir işlevi içermeyen bir sayı içermeyenleri filtrelemeli. Ben

if($(this:+'regex(html, #^0-9]')).length <1 { 

gibi çalışmak için örnek gettin ama sadece filtreyi kullanabilirsiniz bir eklenti kullanarak olmadan hiç şans

cevap

3

$('div').filter(function() { 
    return !/[0-9]/.test($(this).text()); 
}); 
yerine seçicileri ile tüm fantezi alma, sen .filter() kullanabilirsiniz.

var re = /\d+/; 

var $noNumbers = $('div').filter(function() 
{ 
    return !$(this).text().match(re); 
}); 

Demo: http://jsfiddle.net/mattball/3sRmt/

İlgili konular