2016-04-12 18 views
0

için sunucuya nasıl basılırım Birçok android aosp reposum var, repo'daki her git deposu için bir şube oluşturmak istiyorum ve yeni dal için taahhüt kimliğini biliyorum, i Tam klon kodu olmadan şube oluşturabilir önerildi.Yeni bir git dalı oluşturma ve tam depo ile

$mkdir testgit 
$cd testgit 
$git init 
$git remote add origin http://www.xxxx.com/test.git 
$echo 08242d114ca463bd77beee424d336db0cf1ca6ae > .git/refs/heads/testbranch 
$git push origin testbranch --force 
#failed 
$git send-pack .git testbranch --force 
#failed 
+1

'Başarısız' derken, asıl hata neydi? – Joost

cevap

0

Her şube sadece son <depth> kaydedilmesini klonlanmış ve hatta tek klon belirli bir dalına --single-branch kullanıyorsa git clone --depth <depth> ile sığ bir klon yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. man-page of git-clone.

İlgili konular