2017-12-11 77 views

cevap

3

en güvenilir belgeler source code olup:

def _mul_dispatch(x, y, name=None): 
  """Dispatches cwise mul for "Dense*Dense" and "Dense*Sparse".""" 
  is_tensor_y = isinstance(y, ops.Tensor) 
  if is_tensor_y: 
  return gen_math_ops._mul(x, y, name=name) 
  else: 
  assert isinstance(y, sparse_tensor.SparseTensor) # Case: Dense * Sparse. 
  new_vals = gen_sparse_ops.sparse_dense_cwise_mul(y.indices, y.values, 
        y.dense_shape, x, name) 
  return sparse_tensor.SparseTensor(y.indices, new_vals, y.dense_shape) 

... 

_OverrideBinaryOperatorHelper(_mul_dispatch, "mul") 

Bu _mul_dispatch yapar __mul__ operatör aşırı anlamına gelir. Gördüğünüz gibi, torsör seyrekse gen_math_ops._mul (tf.multiply'un altında bulunan çekirdek çekirdek işlevini) veya sparse_dense_cwise_mul'u çağırır. Bu arada

, tf.scalar_mulscalar * x (source code) üzerinden sadece bir sarıcı, bu nedenle temelde aynı şey, ama bağımlılık tersi olduğunu.