2016-03-22 15 views

cevap

5

Programlı olarak bunun yerine ekleyebilirsiniz. Örneğin

:

// Swift  
let navController = UINavigationController(rootViewController: Your View Controller) 

// Obj-C 
UINavigationController *navControler = [[UINavigationController alloc] initWithRootViewController: YourViewController]; 

Sonra her iki itme/onu gösteren planlıyoruz zamana göre navigasyon kontrolörü sunuyoruz.

Eğiticiye baktığımda, navigasyon denetleyicisini ilk ekran olarak göstereceğinizi varsayıyorum, bu durumda bu gibi AppDelegate'a ekleyebilirsiniz.

// Swift 
self.window = UIWindow(frame: UIScreen.mainScreen().bounds) 
self.window?.makeKeyAndVisible() 
self.window?.rootViewController = navController 

// Obj-C 
self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]]; 
[self.window makeKeyAndVisible]; 
[self.window setRootViewController: navController]; 
İlgili konular