2016-03-31 13 views
0

ngCordova'u kullanan ve bir yan menü uygulamak isteyen bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yan menü aşağıda gösterildiği gibi uygulanmıştır.Yan menünün içine nasıl alt başlık yerleştirebilirim?

enter image description here

alt-başlığını ekledikten sonra, menü aşağıdaki gibidir:

<ion-view title="Home" ng-app="app.controllers" > 
  <ion-header-bar class="bar bar-subheader bar-positive"> 
   <h1 class="title">Subheader</h1> 
  </ion-header-bar> 
  <ion-side-menus ng-controller="homeCtrl"> 

   <ion-side-menu-content> 
   <ion-nav-bar class="bar-stable nav-title-slide-ios7"> 
    <ion-nav-buttons side="left"> 
    <button class="button button-icon button-clear ion-navicon" menu-toggle="left"> 
    </button> 
    </ion-nav-buttons>  
   </ion-nav-bar> 
   <ion-nav-view name="menuContent"></ion-nav-view> 
   </ion-side-menu-content> 


   <ion-side-menu side="left" > 

   <ion-header-bar class="bar-stable bar-dark"> 
    <h1 class="title">Category</h1> 
   </ion-header-bar> 

   <ion-list class="dark"> 
    <ion-item nav-clear menu-close href="" class="item item-icon-left" > 
    <i class="icon ion-ios7-ionic-outline ion-ios-home-outline"></i><span style="color:#666">Home</span> 
    </ion-item> 

    <ion-item nav-clear menu-close href="#/tab/home" class="item item-icon-left" > 
    <i class="icon ion-ios7-help ion-ios-home-outline"></i><span style="color:#666">Home</span> 
    </ion-item> 

    <ion-item nav-clear menu-close href="" class="item item-icon-left" > 
    <i class="icon ion-ios7-help ion-ios-paw-outline"></i><span style="color:#666">Dogs</span> 
    </ion-item> 

    <ion-item nav-clear menu-close href="" class="item item-icon-left" > 
    <i class="icon ion-ios7-help ion-ios-cog-outline"></i><span style="color:#666">Profile Settings</span> 
    </ion-item> 

    <ion-item nav-clear menu-close href="" class="item item-icon-left" > 
    <i class="icon ion-ios7-help ion-ios-checkmark-outline"></i><span style="color:#666">History Orders</span> 
    </ion-item> 
   </ion-list> 
   </ion-side-menu> 
  </ion-side-menus> 
</ion-view> 

Biz istiyorsunuz: enter image description here


Bu yan menü için bizim kodudur sol ve sağ gibi hareket eden alt başlık gibi e menü düğmesi, ancak şu anda bunu yapmıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

cevap

0

Alt menüyü, yan menü için öğenin dışında tanımlıyorsunuz, bu nedenle, istediğiniz gibi davranmıyor. <ion-side-menu side="left> için

<ion-header-bar class="bar bar-subheader bar-positive"> 
  <h1 class="title">Subheader</h1> 
</ion-header-bar> 

:

<ion-side-menu side="left"> 
  <ion-header-bar class="bar-stable bar-dark"> 
  <h1 class="title">Category</h1> 
  </ion-header-bar> 

  <ion-header-bar class="bar bar-subheader bar-positive"> 
  <h1 class="title">Subheader</h1> 
  </ion-header-bar> 
Aşağıdaki kodu hareket ettirerek bu çözebilir
İlgili konular