2016-11-06 22 views

cevap

2

Bunu yapmanın tek en iyi yolu olduğundan emin değilsiniz, ancak işe yarıyor gibi görünüyor. Ipynb defter dosyası ("mynotebook.ipynb") ile aynı dizinde bir şablon dosyası ("mytemplate.tplx") yazın. mytemplate.tplx benziyor:

jupyter nbconvert mynotebook.ipynb --to latex --template mytemplate.tplx 
pdflatex mynotebook.tex 
:

((*- extends 'article.tplx' -*)) 

((* block packages *)) 
(((super()))) 
\usepackage{amsmath} 
\usepackage{newtxtext,newtxmath} 
((* endblock packages *)) 

aşağıdaki yürüterek pdf LaTex dosyası oluşturun

İlgili konular