2009-12-16 18 views
6

Bir açılır listeden kullanmak için SQL Server tablosundan bir alanın kısaltılmış bir sürümünü seçmem gerekiyor.Geri ilk dizenin baş harfleri

Bu alan yirmi karakterle sınırlandırılmalıdır. Alanda yirmiden fazla karakter varsa, ilk yirmi göstermelidir; yirmi karakterden daha azsa, tüm dizeyi görüntülemelidir.

Bunu nasıl yaparım?

cevap

13

left(sting_field,20) veya right(sting_field,20)

+0

dize uzunluğu 10 demek ise, yeni dize olacaktır sadece 10 veya 10 + 10 boşluk mu? – reefes

+0

Dize kalacaktır 10 – adopilot

3

Bu SEÇ yapmalıyım deneyin:

SELECT 
    SUBSTRING(ISNULL(stringfield, ''), 1, 20) 

O 20 karakter maksimum boş bir dizeye '' ve sınır uzunluğu olan bir "Boş" değerini değiştirecektir.

+1

LEFT(), SUBSTRING() öğesinden daha iyi değil mi? – RickNZ

+0

@RickNZ: neden? Nasıl? –

İlgili konular