2017-12-06 82 views

cevap

2

DecimalPipe ile bir hata gibi görünüyor, çünkü PercentPipe biçimlendirmek için kullanıyor. Ben sağlamak gerekiyor olarak yardımcı olmuyor ancak, yardım için

{{0.7 | percent:'1.2'}} --> 70.00% 
{{0.07 | percent:'1.2'}} --> 7.00% 
+1

Teşekkür: Basamak azami sayısı (varsayılan 3 olan) size istenilen sonucu alacak kesir sonradır maxFractionDigits Basit kaldırma En az 2 ve azami 5 fraksiyon hanesi. Belki de düzeltilinceye kadar kendi filtremi açısalların üstüne yazmak zorunda kalacağım? – wdanda

+0

Lütfen bir github sorunuyla giriş yapın, bu nedenle topluluk bu hatanın farkındadır. – Aravind

+0

@Aravind tamamlandı: https://github.com/angular/angular/issues/20866 – wdanda