2017-11-24 42 views
6

ile birlikte uygulama passport-local ile node_acl çalışıyorum. Kodumu çalıştırdığımda, admin-user'/admin' için rotayı güvenli hale getiremiyorum ve /login sayfasına yönlendirildim. ACL - Pasif

benim asgari çalıştırılabilir örnek aşağıda bul:

require('dotenv').config() 
const express = require('express') 
// const fs = require('fs') 
const path = require('path') 
const logger = require('morgan') 
const bodyParser = require('body-parser') 
const cookieParser = require('cookie-parser') 
const session = require('express-session') 
const passport = require('passport') 
const LocalStrategy = require('passport-local').Strategy 
const ACL = require('acl') 

// load user.json file 
// const d = fs.readFileSync(path.join(__dirname, '/../data/user.json')) 
// const userObj = JSON.parse(d) 
const userObj = [{ 
  id: 1, 
  username: 'admin', 
  password: 'admin', 
  email: '[email protected]', 
  role: 'admin', 
}, 
{ 
  id: 2, 
  username: 'user', 
  password: 'user', 
  email: '[email protected]', 
  role: 'user', 
}, 
] 

const app = express() 

// view engine setup 
app.set('views', path.join(__dirname, 'views')) 
app.set('view engine', 'pug') 
app.use(logger(process.env.LOG_ENV)) 
app.use(bodyParser.json()) 
app.use(bodyParser.urlencoded({ 
  extended: false, 
})) 
app.use(express.static(path.join(__dirname, '/../public'))) 
app.use(cookieParser()) 

app.use(session({ 
  secret: 'super-mega-hyper-secret', 
  resave: false, 
  saveUninitialized: false, 
})) 

/** 
* Passport Local 
*/ 
app.use(passport.initialize()) 
app.use(passport.session()) 

function authenticate() { 
  passport.serializeUser((user, done) => { 
  done(null, user.id) 
  }) 

  passport.deserializeUser(async(id, done) => { 
  // const user = await serviceAuth.findById(id) 
  const user = userObj.find(item => item.id === id) 
  done(null, user) 
  }) 

  // Sign in with username and Password 
  passport.use('local', new LocalStrategy({ 
  usernameField: 'username', 
  }, async(username, password, done) => { 
  const user = userObj.find(item => item.username === username) 
  done(null, user) 
  })) 
} 

const isAuthenticated = (req, res, next) => { 
  if (req.isAuthenticated()) { 
  res.locals.user = req.session.user 
  return next() 
  } 
  res.redirect('login') 
} 
authenticate() 

/** 
* Node ACL 
*/ 

function accessControl() { 
  const nodeAcl = new ACL(new ACL.memoryBackend()) 

  nodeAcl.allow([{ 
  roles: 'admin', 
  allows: [{ 
   resources: '/admin', 
   permissions: '*', 
  }], 
  }, { 
  roles: 'user', 
  allows: [{ 
   resources: '/dashboard', 
   permissions: 'get', 
  }], 
  }, { 
  roles: 'guest', 
  allows: [], 
  }]) 

  // Inherit roles 
  // Every user is allowed to do what guests do 
  // Every admin is allowed to do what users do 
  nodeAcl.addRoleParents('user', 'guest') 
  nodeAcl.addRoleParents('admin', 'user') 

  nodeAcl.addUserRoles(1, 'admin') 
  nodeAcl.addUserRoles(2, 'user') 
  nodeAcl.addUserRoles(0, 'guest') 

  return nodeAcl 
} 

/* 
function checkPermission(resource, action) { 
  const access = accessControl() 

  return (req, res, next) => { 
  const uid = req.session.user.id 
  access.isAllowed(uid, resource, action, (err, result) => { 
   if (result) { 
   next() 
   } else { 
   const checkError = new Error('User does not have permission to perform this action on this resource') 
   next(checkError) 
   } 
  }) 
  } 
} */ 

const getCurrentUserId = (req) => { 
  console.log(req) 
  req.user && req.user.id.toString() || false 
} 

const access = accessControl() 

// Routes 
app.get('/login', (req, res) => { 
  res.render('login') 
}) 

app.post('/login', (req, res, next) => { 
  passport.authenticate('local', (err, user) => { 
  if (err) return next(err) 
  if (!user) { 
   return res.status(401).json({ 
   error: 'Email or password is incorrect.', 
   }) 
  } 

  return res.render('dashboard') 
  })(req, res, next) 
}) 

app.get('/dashboard', [isAuthenticated, access.middleware()], (req, res) => { 
  res.render('dashboard') 
}) 

app.get('/admin', [isAuthenticated, access.middleware()], (req, res) => { 
  res.render('admin') 
}) 

app.get('/status', (request, response) => { 
  access.userRoles(getCurrentUserId(request), (error, roles) => { 
  response.send(`User: ${JSON.stringify(request.user)} Roles: ${JSON.stringify(roles)}`) 
  }) 
}) 

// Start Server 
const port = process.env.APP_PORT || 8080 
const host = process.env.APP_URL || 'localhost' 

app.listen(port, host,() => { 
  console.log(`Listening on ${host}:${port}`) 
}) 

module.exports = app 

Herhangi önerileri neden /admin sadece denilen olamaz rota, admin user olmak?

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz!

+0

. Bazı testlerden sonra 'HttpError: Kaynağa erişmek için yeterli izin yok ''/admin '' cevabını kullanmak için kullanıcı olarak – Stamos

cevap

2

"Runnable" kodunuzu çalıştıramadım, bu yüzden kontrol etmek için biraz değiştirdim. Bazı testlerden sonra iyi çalışıyor gibi görünüyor. Sen de kontrol edebilir misin?

kullanma POSTACI ben `/ statü üzerine bir GET yaptılar Bundan sonra /login?username=user&password=user

üzerinde POST yaptım ve ben /admin bir GET yaptım Sonra

User: {"id":2,"username":"user","password":"user","email":"[email protected]","role":"user"} Roles: [] 

var ve ben

var
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
  <head> 
   <meta charset="utf-8"> 
   <title>Error</title> 
  </head> 
  <body> 
   <pre>HttpError: Insufficient permissions to access resource 
   <br> &nbsp; &nbsp;at C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\acl\lib\acl.js:705:14 
   <br> &nbsp; &nbsp;at tryCatcher (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Promise.successAdapter [as _fulfillmentHandler0] (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\nodeify.js:23:30) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Promise._settlePromise (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:566:21) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Promise._settlePromise0 (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Promise._settlePromises (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:693:18) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Async._drainQueue (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Async._drainQueues (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at Immediate.Async.drainQueues (C:\Users\stamoulis.zamanis\Desktop\aclTest\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at runCallback (timers.js:789:20) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at tryOnImmediate (timers.js:751:5) 
   <br> &nbsp; &nbsp;at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:722:5) 
   </pre> 
  </body> 
</html> 

Sonra yönetici olarak giriş yaptım ve /admin'u aradığımda tekraraldım app.post('/login'). Eğer req.login yapmamış olsaydım, passport.serializeUser hiç çağrılmadıysa, çerez yanlış oturum ile sonuçlanacaktı.

app.post('/login', (req, res, next) => { 
  passport.authenticate('local', (err, user) => { 
  if (err) return next(err) 
  if (!user) { 
   return res.status(401).json({ 
   error: 'Email or password is incorrect.', 
   }) 
  } 
  req.logIn(user, function (err) { // <-- Log user in 
   next(); 
  }); 


  })(req, res, next) 
},function(req,res){ 
res.send('dashboard') 
}) 

tüm kod:

Eğer kullanıcı ile oturum açtığınızda size sizin `/ status` rota döner ne
require('dotenv').config() 
const express = require('express') 
// const fs = require('fs') 
const path = require('path') 
const logger = require('morgan') 
const bodyParser = require('body-parser') 
const cookieParser = require('cookie-parser') 
const session = require('express-session') 
const passport = require('passport') 
const LocalStrategy = require('passport-local').Strategy 
const ACL = require('acl') 

// load user.json file 
// const d = fs.readFileSync(path.join(__dirname, '/../data/user.json')) 
// const userObj = JSON.parse(d) 
const userObj = [{ 
  id: 1, 
  username: 'admin', 
  password: 'admin', 
  email: '[email protected]', 
  role: 'admin', 
}, 
{ 
  id: 2, 
  username: 'user', 
  password: 'user', 
  email: '[email protected]', 
  role: 'user', 
}, 
] 

const app = express() 

// view engine setup 
app.set('views', path.join(__dirname, 'views')) 
app.set('view engine', 'pug') 
app.use(logger(process.env.LOG_ENV)) 
app.use(bodyParser.json()) 
app.use(bodyParser.urlencoded({ 
  extended: false, 
})) 
app.use(express.static(path.join(__dirname, '/../public'))) 
app.use(cookieParser()) 

app.use(session({ 
  secret: 'super-mega-hyper-secret', 
  resave: false, 
  saveUninitialized: false, 
})) function authenticate() { 
  passport.serializeUser((user, done) => { 
  done(null, user.id) 
  }) 

  passport.deserializeUser((id, done) => { 
  // const user = await serviceAuth.findById(id) 
  const user = userObj.find(item => item.id === id) 
  done(null, user) 
  }) 

  // Sign in with username and Password 
  passport.use('local', new LocalStrategy({ 
  usernameField : 'username', 
   passwordField : 'password' 
  }, async(username, password, done) => { 
  const user = userObj.find(item => item.username === username) 
  done(null, user) 
  })) 
} 

const isAuthenticated = (req, res, next) => { 
  if (req.isAuthenticated()) { 
  res.locals.user = req.session.user 
  return next() 
  } 
  res.redirect('login') 
} 
authenticate() 


/** 
* Passport Local 
*/ 
app.use(passport.initialize()) 
app.use(passport.session()) 

/** 
* Node ACL 
*/ 

function accessControl() { 
  const nodeAcl = new ACL(new ACL.memoryBackend()) 

  nodeAcl.allow([{ 
  roles: 'admin', 
  allows: [{ 
   resources: '/admin', 
   permissions: '*', 
  }], 
  }, { 
  roles: 'user', 
  allows: [{ 
   resources: '/dashboard', 
   permissions: 'get', 
  }], 
  }, { 
  roles: 'guest', 
  allows: [], 
  }]) 

  // Inherit roles 
  // Every user is allowed to do what guests do 
  // Every admin is allowed to do what users do 
  nodeAcl.addRoleParents('user', 'guest') 
  nodeAcl.addRoleParents('admin', 'user') 

  nodeAcl.addUserRoles(1, 'admin') 
  nodeAcl.addUserRoles(2, 'user') 
  nodeAcl.addUserRoles(0, 'guest') 

  return nodeAcl 
} 

/* 
function checkPermission(resource, action) { 
  const access = accessControl() 

  return (req, res, next) => { 
  const uid = req.session.user.id 
  access.isAllowed(uid, resource, action, (err, result) => { 
   if (result) { 
   next() 
   } else { 
   const checkError = new Error('User does not have permission to perform this action on this resource') 
   next(checkError) 
   } 
  }) 
  } 
} */ 

const getCurrentUserId = (req) => { 
  console.log(req) 
  req.user && req.user.id.toString() || false 
} 

const access = accessControl() 

// Routes 
app.get('/login', (req, res) => { 
  res.send('login') 
}) 

app.post('/login', (req, res, next) => { 
  passport.authenticate('local', (err, user) => { 
  if (err) return next(err) 
  if (!user) { 
   return res.status(401).json({ 
   error: 'Email or password is incorrect.', 
   }) 
  } 
  req.logIn(user, function (err) { // <-- Log user in 
   next(); 
  }); 


  })(req, res, next) 
},function(req,res){ 
res.send('dashboard') 
}) 

app.get('/dashboard', [isAuthenticated, access.middleware()], (req, res) => { 
  res.send('dashboard') 
}) 

app.get('/admin', [isAuthenticated, access.middleware()], (req, res) => { 
  res.send('admin') 
}) 

app.get('/status', (request, response) => { 
  access.userRoles(getCurrentUserId(request), (error, roles) => { 
  response.send(`User: ${JSON.stringify(request.user)} Roles: ${JSON.stringify(roles)}`) 
  }) 
}) 

// Start Server 
const port = process.env.APP_PORT || 3335 
const host = process.env.APP_URL || 'localhost' 

app.listen(port, host,() => { 
  console.log(`Listening on ${host}:${port}`) 
}) 

module.exports = app 
+0

Thx giriş yaptım! Bir soru daha, 'setTimout' işlevini' accessControl' işlevine neden eklediniz? – mrquad

+0

Ayrıca, neden eklediniz: 'req.logIn (kullanıcı, (err) => {// <- Kullanıcıyı sonraki() })', kullanıcı pasaportla daha önce oturum açmamış mıdır? Cevabını takdir ediyorum! – mrquad

+0

Yoksay setTimeout, Kullanıcıların doğru gruplar arasında olup olmadığını kontrol etmek istedim. % 100 bilmiyorum acl çalışır bu yüzden bekledim biraz – Stamos

İlgili konular