2017-12-12 87 views
5

kereviz işçisi (Şişe uygulamasının parçası) çıkıldı:Kereviz Süreci 'İşçi' başlamadan önce 'exitcode 1' ile öldürülen oluyor

Kereviz yapılandırma parametrelerini (Windows, Kereviz 3.1.25, RabbitMQ (en son))

flask_app = Flask(__name__) 
flask_app.secret_key = 'some_secret' 
flask_app.config['CELERY_BROKER_URL'] = 'amqp://localhost/' 
flask_app.config['CELERY_RESULT_BACKEND'] = 'amqp://localhost/' 

flask_app.config['CELERY_ACCEPT_CONTENT'] = ['json'] 
flask_app.config['CELERY_TASK_SERIALIZER'] = 'json' 
flask_app.config['CELERY_RESULT_SERIALIZER'] = 'json' 
flask_app.config['CELERY_IGNORE_RESULT'] = True 

flask_app.config['CELERY_ROUTES'] = {'task': {'queue': 'agent_queue'}} 
flask_app.config['CELERY_IMPORTS'] = ['Monitor.app'] 

Sonuç:

-------------- celery-01 v3.1.25 (Cipater) 
---- **** ----- 
--- * *** * -- Windows-7-SP1 
-- * - **** --- 
- ** ---------- [config] 
- ** ---------- .> app:   MonitorSetup.app:0x4aad030 
- ** ---------- .> transport: amqp://guest:**@localhost:5672// 
- ** ---------- .> results:  amqp:// 
- *** --- * --- .> concurrency: 4 (prefork) 
-- ******* ---- 
--- ***** ----- [queues] 
-------------- .> celery   exchange=celery(direct) key=celery 


[tasks] 
    . Monitor.app.task 

[2017-12-12 11:39:08,266: INFO/MainProcess] Connected to amqp://guest:**@127.0.0.1:5672// 
[2017-12-12 11:39:08,390: INFO/MainProcess] mingle: searching for neighbors 
[2017-12-12 11:39:09,496: INFO/MainProcess] mingle: all alone 
[2017-12-12 11:39:09,526: WARNING/MainProcess] celery-01 ready. 
[2017-12-12 11:39:11,930: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-4' pid:15512 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:11,930: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-3' pid:11704 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:11,931: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-2' pid:18656 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:11,931: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-1' pid:6060 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:15,244: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-8' pid:13520 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:15,246: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-7' pid:11880 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:15,249: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-6' pid:9488 exited with 'exitcode 1' 
[2017-12-12 11:39:15,250: ERROR/MainProcess] Process 'Worker-5' pid:11712 exited with 'exitcode 1' 

oldukça zaman kereviz ile çalışma, ama

0 önce bu sorunları yoktu
+0

kullandığınız pencerelerin versiyonu? Windows 7'de bu mükemmel çalışıyorum ama aynı kodu Windows Server 2008'de çalıştırıyorum, bu kesin soruna neden oluyor. – Harlekuin

cevap

0

Ben kereviz 3.1.25 bilardo 3.3 ile birlikte geliyor yüzünden olduğunu düşünüyoruz.

Eğer (yazma anda 3.5'e) o paketi yükseltirseniz

, hizmet tekrar çalışması gerekir.

pip install --upgrade billiard 
İlgili konular