2017-11-29 73 views
5

başka veri tablosuyla bir liste tüm unsurları birleştirmek için nasıl aşağıdaki veriler var:koşulu

library(data.table) 

dt1 <- data.table(var1 = c("wk1","wk1","wk2"), 
    var2 = c(1,2,3)) 

dt2 <- data.table(var3 = c("a","b","c"), 
    var2 = c(1,2,3)) 

lista <- list(dt1,dt2) 

dt_main <- data.table(var1 = c("wk1","wk2"), 
     var4 = c(100,200)) 

Ben merge istiyoruz bu yüzden, dt_maindata.table değişken var1 içerirler lista tüm unsurları

dt1 <- data.table(var1 = c("wk1","wk1","wk2"), 
    var2 = c(1,2,3), 
    var4 = c(100,100,200)) 

dt2 <- data.table(var3 = c("a","b","c"), 
    var2 = c(1,2,3)) 

lista <- list(dt1,dt2) 

Ben

çalıştı: Ben lista istiyorum sonu böyle bakmak

ancak çalışmıyor. Herhangi bir yardım ?

cevap

4

Bir lapply kullanabilir ve işlevi içinde birleştirebilir: Bunu yapmanın

lapply(lista, function(x) if (!is.null(x$var1)) { 

  #the function checks if there is a var1 column 
  #and if there is, it gets merged to the x data.table 
  return(merge(dt_main, x, by = 'var1', all.x = TRUE)) 

} else { 

  #otherwise it just returns the data.table 
  return(x) 

}) 

# [[1]] 
# var1 var4 var2 
# 1: wk1 100 1 
# 2: wk1 100 2 
# 3: wk2 200 3 
# 
# [[2]] 
# var3 var2 
# 1: a 1 
# 2: b 2 
# 3: c 3 
+3

biraz geç, b Ben biraz farklı bir varyasyon ile geldi: 'lapply (lista, function (x) eğer ('%' isimleri 'var' (x)) x [dt_main, on = 'var1', var4: = var4] başka x) – Jaap

+0

Birleştirmenin başka bir güzel yolu :). @Jaap bir cevap olarak göndermek ister misiniz? – LyzandeR

+2

tamamlandı :-) (ve çözümümdeki bir türü düzeltildi) – Jaap

4

A biraz farklı bir şekilde:

lapply(lista, function(x) if ('var1' %in% names(x)) 
  x[dt_main, on = 'var1', var4 := var4][] 
  else x 
) 

verir:

[[1]] 
  var1 var2 var4 
1: wk1 1 100 
2: wk1 2 100 
3: wk2 3 200 

[[2]] 
  var3 var2 
1: a 1 
2: b 2 
3: c 3