2017-12-07 21 views
6
module.exports = (sequelize, DataTypes) => { 
  const User = sequelize.define(
  "User", 
  { 
   username: { 
   type: DataTypes.STRING, 
   unique: true 
   }, 
   firstName: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   lastName: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   email: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   password: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   lastLogin: { 
   type: DataTypes.DATE 
   }, 
   active: { 
   type: DataTypes.BOOLEAN 
   }, 
   lastName: { 
   type: DataTypes.STRING 
   } 
  }, { 
   paranoid: true, 
   classMethods: { 
   associate: models => { 
   User.hasOne(models.User, { 
   as: "createdByUser" 
   }) 

   User.hasOne(models.User, { 
   as: "updatedByUser" 
   }) 
   } 
   } 
  } 
) 

  return User 
}; 

yaratmak değil, ama orada değil. Neyi yanlış yapıyorum?Kendime referans Sequelize modeli bir alan Postregs veritabanıyla içinde <code>createdByUser</code> çağrılacak beklenir fazladan sütun

cevap

2

Çözüm Sequelize yeni sürümünde

module.exports = (sequelize, DataTypes) => { 
  const User = sequelize.define(
  "User", 
  { 
   username: { 
   type: DataTypes.STRING, 
   unique: true 
   }, 
   firstName: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   lastName: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   email: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   password: { 
   type: DataTypes.STRING 
   }, 
   lastLogin: { 
   type: DataTypes.DATE 
   }, 
   active: { 
   type: DataTypes.BOOLEAN 
   } 
  }, { 
   paranoid: true 
  } 
) 

  User.associate = models => { 
  User.hasOne(models.User, { 
   as: "createdByUser" 
  }) 

  User.hasOne(models.User, { 
   as: "updatedByUser" 
  }) 
  } 

  return User 
}; 

(4+), classMethods

için gerek yoktur oldu
İlgili konular