2012-10-15 10 views
5

WinJS kullanarak bir Windows 8 uygulaması geliştiriyorum. Tutam ve zoom için dokunmatik koordinatları almaya çalışıyorum. Windows.UI.Input.GestureRecognizer aracılığıyla hareket manipulasyonu işleyicilerini uyguladık. "Manipülasyon ayarlanmış" olay için tutam ve yakınlaştırma mantığımı tetikliyorum, event.delta.scale 1 değil. "Manipülasyon ayarlı" olay nesnesinde manipülasyon gerçekleştiğinde sadece 1 pozisyonun koordinatlarını buluyorum. Bu bilgilerin her iki parmakla dokunma koordinatlarını nasıl hesaplayabilirim?Pinch Zoom - Dokunma koordinatları

Ayrıca, konumun hangi koordinat koordinatına ait olduğunu nasıl bilebilirim? Olay nesnesinin içinde birden çok kez yinelenen konumu buluyorum - event.position ve event.detail [0] .polatlama

Elde etmeye çalıştığım şey, bir haritaya (harita gibi) tutam ve yakınlaştırma gerçekleştirmektir. Lütfen bu sorularla bana yardımcı olun.

cevap

1

public class PZBehavior: Davranış {

bool _isDragging; 
  bool _isPinching; 
  Point _ptPinchPositionStart; 

  private Image _imgZoom; 
  private ScaleTransform _scaleTransform; 
  private RotateTransform _rotateTransform; 
  private TranslateTransform _translateTransform; 
  private MatrixTransform _previousTransform; 

  private TransformGroup _parentGroup; 
  private TransformGroup _currentTransform;   protected override void OnAttached() 
  { 
   _imgZoom = AssociatedObject; 
   _imgZoom.RenderTransform = BuildTrasnformGroup(); 
   var listener = GestureService.GetGestureListener(AssociatedObject); 
   listener.DragStarted += DragStarted; 
   listener.DragDelta += DragDelta; 
   listener.DragCompleted += DragCompleted; 
   listener.PinchStarted += PinchStarted; 
   listener.PinchDelta += PinchDelta; 
   listener.PinchCompleted += PinchCompleted; 
  } 


  private TransformGroup BuildTrasnformGroup() 
  { 
   _parentGroup = new TransformGroup(); 
   _currentTransform = new TransformGroup(); 

   _previousTransform = new MatrixTransform(); 

   _scaleTransform = new ScaleTransform(); 
   _rotateTransform = new RotateTransform(); 
   _translateTransform = new TranslateTransform(); 

   _currentTransform.Children.Add(_scaleTransform); 
   _currentTransform.Children.Add(_rotateTransform); 
   _currentTransform.Children.Add(_translateTransform); 

   _parentGroup.Children.Add(_previousTransform); 
   _parentGroup.Children.Add(_currentTransform); 

   return _parentGroup; 

  } 


  void PinchCompleted(object sender, PinchGestureEventArgs e) 
  { 
   if (_isPinching) 
   { 
   TransferTransforms(); 
   _isPinching = false; 
   } 
  } 

  void PinchDelta(object sender, PinchGestureEventArgs e) 
  { 
   if (_isPinching) 
   { 
   // Set scaling 
   _scaleTransform.ScaleX = e.DistanceRatio; 
   _scaleTransform.ScaleY = e.DistanceRatio; 

   // Optionally set rotation 

   _rotateTransform.Angle = e.TotalAngleDelta; 

   // Set translation 
   Point ptPinchPosition = new Point(0,0); 
   _translateTransform.X = ptPinchPosition.X - _ptPinchPositionStart.X; 
   _translateTransform.Y = ptPinchPosition.Y - _ptPinchPositionStart.Y; 
   } 
  } 

  void PinchStarted(object sender, PinchStartedGestureEventArgs e) 
  { 
   _isPinching = e.OriginalSource == _imgZoom; 

   if (_isPinching) 
   { 
   // Set transform centers 
   Point ptPinchCenter = e.GetPosition(_imgZoom); 
   ptPinchCenter = _previousTransform.Transform(ptPinchCenter); 

   _scaleTransform.CenterX = ptPinchCenter.X; 
   _scaleTransform.CenterY = ptPinchCenter.Y; 

   _rotateTransform.CenterX = ptPinchCenter.X; 
   _rotateTransform.CenterY = ptPinchCenter.Y; 

   _ptPinchPositionStart = new Point(0,0); 
   } 
  } 

  void DragCompleted(object sender, DragCompletedGestureEventArgs e) 
  { 
   if (_isDragging) 
   { 
   TransferTransforms(); 
   _isDragging = false; 
   } 
  } 

  void DragDelta(object sender, DragDeltaGestureEventArgs e) 
  { 
   if (_isDragging) 
   { 
   _translateTransform.X += e.HorizontalChange; 
   _translateTransform.Y += e.VerticalChange; 
   } 
  } 

  void DragStarted(object sender, DragStartedGestureEventArgs e) 
  { 
   _isDragging = e.OriginalSource == _imgZoom; 

  } 

  void TransferTransforms() 
  { 
   _previousTransform.Matrix = Multiply(_previousTransform.Matrix, _currentTransform.Value); 

   // Set current transforms to default values 
   _scaleTransform.ScaleX = _scaleTransform.ScaleY = 1; 
   _scaleTransform.CenterX = _scaleTransform.CenterY = 0; 

   _rotateTransform.Angle = 0; 
   _rotateTransform.CenterX = _rotateTransform.CenterY = 0; 

   _translateTransform.X = _translateTransform.Y = 0; 
  } 

  Matrix Multiply(Matrix a, Matrix b) 
  { 
   return new Matrix(a.M11 * b.M11 + a.M12 * b.M21, 
     a.M11 * b.M12 + a.M12 * b.M22, 
     a.M21 * b.M11 + a.M22 * b.M21, 
     a.M21 * b.M12 + a.M22 * b.M22, 
     a.OffsetX * b.M11 + a.OffsetY * b.M21 + b.OffsetX, 
     a.OffsetX * b.M12 + a.OffsetY * b.M22 + b.OffsetY); 
  } 
} 
İlgili konular