2016-12-28 16 views
7

error-handling yılında ERR_CONNECTION_REFUSED şöyle hatalarının nasıl işleneceğini gösterir. Ben API sunucu başlamamıştır o kibarca kullanıcı anlatmak gerekennasıl baş edilir net :: Angular2

http://localhost:3000/api/heroes net::ERR_CONNECTION_REFUSED 

: Sonra hata var. Hatayı nasıl ele almalıyım?

hata Tepki: Ben bu durumu yanıtının göre

_body:ProgressEvent 
headers:Headers 
ok:false 
status:0 
statusText:"" 
type:3 
url:null 

idare olabilir mi?

+0

Ayrıca "ERR_CONNECTION_REFUSED" neden hemen yanıt veremediğini bilmek istiyorum. Bazen bir dakika sonra olur. – niaomingjian

cevap

2
//First inject the router in the constructor 


private handleError (error: Response | any) { 
//Your other codes  

if (error.status == 0){ //or whatever condition you like to put 
this.router.navigate(['/error']); 
} 
} 
+0

Durum 0 ne anlama geliyor? Tanımı çevrimiçi nerede bulabilirim? – niaomingjian

+0

200 ve 299 arasındaki bir yanıt durum kodu, bir başarı durumu olarak kabul edilir, diğer kodlar başarısızlığı gösterir. Daha fazla detay: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes – siva636

+1

Biliyorum. Ama durum 0 nedir? Normalde diğer programlama dillerinde 0 durumunu başarı olarak görüyorum. – niaomingjian

İlgili konular