2016-03-22 14 views
8

İki çocuğa sahip Gradle ile bir Kotlin projem var. IDEA'da açmaya çalıştığımda, çocuklardan biri ağacında iki kez gösterilir.IDEA bir projeyi ağaçta iki kez gösteriyor

ağacında

Screenshot

, üst düzey, grpc ve grp de iki projeyi görebilirsiniz. Sorun şu ki, grpc (üst seviyeden), grp'nin çocukları olan grpc ile aynı projedir.

ebeveyn gradle.build:

buildscript { 
  ext.kotlin_version = '1.0.1' 
  repositories { 
   jcenter() 
   mavenCentral() 
  } 
  dependencies { 
   classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version" 
  } 
} 

allprojects { 
  repositories { 
   jcenter() 
   mavenCentral() 
  } 
} 

gradle.settings dosyası:

include ':grpstd', ':grpc' 

grpc gradle.build:

İşte

benim Gradle inşa dosyalardır

apply plugin: 'antlr' 
apply plugin: 'application' 
apply plugin: 'kotlin' 

mainClassName = 'sron.grpc.MainKt' 

compileKotlin.dependsOn generateGrammarSource 

generateGrammarSource { 
  arguments += ['-package', 'sron.grpc.compiler.internal'] 
} 

dependencies { 
  antlr 'org.antlr:antlr4:4.5.2-1' 

  compile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version" 
  compile 'commons-cli:commons-cli:1.3.1' 
  compile 'org.ow2.asm:asm:5.0.4' 
  compile project(':grpstd') 

  testCompile 'junit:junit:4.12' 
  testCompile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-test:$kotlin_version" 
} 

grpstd gradle.build:

apply plugin: 'kotlin' 

dependencies { 
  compile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version" 

  testCompile 'junit:junit:4.12' 
  testCompile "org.jetbrains.kotlin:kotlin-test:$kotlin_version" 
} 

Neden proje iki defa gösteriliyor? Bunu nasıl önleyebilirim?

+0

Groovy projesinde de aynı sorun var. Bunun otomatik olarak içe aktarılacağına inanıyorum, ancak henüz herhangi bir çözünürlük bilmiyorum. – solvingJ

+0

.gradle klasörünü silmeyi deneyin, projeyi kapatın ve projeyi nottan yeniden kaydedin. – Omri374

+0

Bu tür bir şey, proje dizinine sembolik bir bağlantı aracılığıyla erişildiğinde gerçekleşebilir. Http://stackoverflow.com/a/25888978/14379 adresine bakın. – seanf

cevap

0

sizin project structure iletişim (siz Ctrl+Alt+Shift+S kullanabilirsiniz) açın, orada tanımlanan modül çoğaltılamaz varsa kontrol Modules bölüme açın. Varsa, gereksiz olanları kaldırın.