2015-04-17 27 views
6

postgres işlev veya yordamını aramak için en iyi/doğru yolu nedir, ben şüphe var pg kullanarak ben işlevini arıyorumBen postgresql db ile ele almak "pg" modülü kullanıyorum nodejs

işlevini ne diyeceğimi nasıl , iyi çalışıyor, ama postgresql işlevleri çağırmak için bu hak yoldur

client.query("SELECT * FROM SQSP_IsUserNameExists($1)",[userName], function(err, result) { 
  // some code. 

}); 

sorgu yöntemi kullanılarak.

+0

nasıl saklı yordam için yapı? –

cevap

0

PostgrSQL tarafındaki işlev, bir sonuç kümesinden evet döndürdüğünden, SQL sözdizimi doğrudur. Düğüm çağrısı sözdizimi gelince, bu çerçeveye aşina değilim. Ama eğer geri dönen sonuçları varsa, görev tamamlandı diyoruz.

4

Sizin kodunuz yanlış görünüyor.

Ama pg-promise aracılığıyla daha güzel bir sözdizimi, aynı örnek isterseniz:

db.func('SQSP_IsUserNameExists', userName) 
  .then(data => { 
   // data as returned from the function 
  }) 
  .catch(error => { 
   // error 
  }); 
İlgili konular