2017-12-07 59 views
6

ile bir 'El Sıkışma Hatası' oluşturur TLS 1.2 ile bir istek için System.Net.WebRequest kullanamıyorum. Bunu yaparsam, The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. İstisnası ve Handshake Failure protokol hatası alırım.System.Net.WebRequest ve TLS 1.2,

TLS 1.2 üzerinden bağlantı ve kimlik doğrulama Internet Explorer ve Chrome ile çalışıyor. OpenSSL, TLS 1.2 üzerinden bu noktaya bağlanabilir. sigara varsayılan kullanarak kimlik doğrulaması

 • için

  Kur

  1. kullanma ClientCertificates Liman TLS 1.2 Kullanılması
  2. Endpoint bir HAProxy ama bu bir kara kutu
  3. .NET 4.7 ve C#
  4. olduğunu

  Kod snipplet'i

  ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12; 
  var req = WebRequest.Create($"https://{host}:{port}"); 
  ((HttpWebRequest)req).ClientCertificates = new X509Certificate2Collection(GetCertificate()); 
  var requestStream = req.GetRequestStream(); 
  

  GetCertificate()10 yöntemi, bu yazılıma gömülü özel anahtar içeren bir sertifika verir. sırayla wireshark gelen

  Wireshark

  bir metin çıktısı uğrar.

  Müşteri Merhaba

  Secure Sockets Layer 
    TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello 
     Content Type: Handshake (22) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 207 
     Handshake Protocol: Client Hello 
     Handshake Type: Client Hello (1) 
     Length: 203 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Random: 5a292ab72d2173fc286aebe2c4cc991ee619e1cc81b5bb39... 
     Session ID Length: 0 
     Cipher Suites Length: 60 
     Cipher Suites (30 suites) 
     Compression Methods Length: 1 
     Compression Methods (1 method) 
     Extensions Length: 102 
     Extension: server_name (len=43) 
      Type: server_name (0) 
      Length: 43 
      Server Name Indication extension 
      Server Name list length: 41 
      Server Name Type: host_name (0) 
      Server Name length: 38 
      Server Name: [REMOVED] 
     Extension: supported_groups (len=8) 
      Type: supported_groups (10) 
      Length: 8 
      Supported Groups List Length: 6 
      Supported Groups (3 groups) 
     Extension: ec_point_formats (len=2) 
      Type: ec_point_formats (11) 
      Length: 2 
      EC point formats Length: 1 
      Elliptic curves point formats (1) 
     Extension: signature_algorithms (len=20) 
      Type: signature_algorithms (13) 
      Length: 20 
      Signature Hash Algorithms Length: 18 
      Signature Hash Algorithms (9 algorithms) 
     Extension: SessionTicket TLS (len=0) 
      Type: SessionTicket TLS (35) 
      Length: 0 
      Data (0 bytes) 
     Extension: extended_master_secret (len=0) 
      Type: extended_master_secret (23) 
      Length: 0 
     Extension: renegotiation_info (len=1) 
      Type: renegotiation_info (65281) 
      Length: 1 
      Renegotiation Info extension 
      Renegotiation info extension length: 0 
  

  Server Name: [REMOVED] doğru sunucu adını içerir.

  Sunucu Merhaba

  Secure Sockets Layer 
    TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello 
     Content Type: Handshake (22) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 65 
     Handshake Protocol: Server Hello 
     Handshake Type: Server Hello (2) 
     Length: 61 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Random: 5a292ab7238205b2b8a2e6692abfd518a054515e53cd5b16... 
     Session ID Length: 0 
     Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f) 
     Compression Method: null (0) 
     Extensions Length: 21 
     Extension: server_name (len=0) 
      Type: server_name (0) 
      Length: 0 
     Extension: renegotiation_info (len=1) 
      Type: renegotiation_info (65281) 
      Length: 1 
      Renegotiation Info extension 
      Renegotiation info extension length: 0 
     Extension: ec_point_formats (len=4) 
      Type: ec_point_formats (11) 
      Length: 4 
      EC point formats Length: 3 
      Elliptic curves point formats (3) 
     Extension: SessionTicket TLS (len=0) 
      Type: SessionTicket TLS (35) 
      Length: 0 
      Data (0 bytes) 
  

  Belgesi

  Secure Sockets Layer 
    TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate 
     Content Type: Handshake (22) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 3855 
     Handshake Protocol: Certificate 
     Handshake Type: Certificate (11) 
     Length: 3851 
     Certificates Length: 3848 
     Certificates (3848 bytes) 
  

  Sunucu Merhaba Bitti

  Secure Sockets Layer 
    TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Server Key Exchange 
     Content Type: Handshake (22) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 589 
     Handshake Protocol: Server Key Exchange 
     Handshake Type: Server Key Exchange (12) 
     Length: 585 
     EC Diffie-Hellman Server Params 
      Curve Type: named_curve (0x03) 
      Named Curve: secp256r1 (0x0017) 
      Pubkey Length: 65 
      Pubkey: ... 
      Signature Hash Algorithm: 0x0401 
      Signature Length: 512 
      Signature: ... 
  

  Çoklu Elsıkışma Mesajları

  Secure Sockets Layer 
    TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Multiple Handshake Messages 
     Content Type: Handshake (22) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 77 
     Handshake Protocol: Certificate 
     Handshake Type: Certificate (11) 
     Length: 3 
     Certificates Length: 0 
     Handshake Protocol: Client Key Exchange 
     Handshake Type: Client Key Exchange (16) 
     Length: 66 
     EC Diffie-Hellman Client Params 
      Pubkey Length: 65 
      Pubkey: ... 
    TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec 
     Content Type: Change Cipher Spec (20) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 1 
     Change Cipher Spec Message 
    TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message 
     Content Type: Handshake (22) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 40 
     Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message 
  

  Tokalaşma Başarısızlık @ için

  Secure Sockets Layer 
    TLSv1.2 Record Layer: Alert (Level: Fatal, Description: Handshake Failure) 
     Content Type: Alert (21) 
     Version: TLS 1.2 (0x0303) 
     Length: 2 
     Alert Message 
     Level: Fatal (2) 
     Description: Handshake Failure (40) 
  

  Güncelleme

  Thx şimdi daha fazla bilgiye sahip user3484348.

  TLS 1.2 (değil çalışma):

  System.Net Information: 0 : [11752] InitializeSecurityContext(
  credential = System.Net.SafeFreeCredential_SECURITY, 
  context = 1054ea8:6091710, 
  targetName = api.company.com, 
  inFlags = ReplayDetect, SequenceDetect, Confidentiality, AllocateMemory, InitManualCredValidation) 
  
  System.Net Information: 0 : [11752] InitializeSecurityContext(
  In-Buffers count=2, 
  Out-Buffer length=0, 
  returned code=IllegalMessage) 
  

  TLS 1.0 (çalışma): TLS 1.2

  System.Net Information: 0 : [11752] InitializeSecurityContext(
  credential = System.Net.SafeFreeCredential_SECURITY, 
  context = 12a5eb0:641d900, 
  targetName = api.company.com, 
  inFlags = ReplayDetect, SequenceDetect, Confidentiality, AllocateMemory, InitManualCredValidation) 
  
  System.Net Information: 0 : [11752] InitializeSecurityContext(
  In-Buffers count=2, 
  Out-Buffer length=0, 
  returned code=ContinueNeeded) 
  

  returned codeIllegalMessage ve TLS 1.0 o ContinueNeeded var.

 • +0

  şifre paketi 'TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256' seçilen sunucu, depo sertifika eklemek anahtar dosyaya erişim izni ... Bu listede olup olmadığını kontrol ettirin o müşteri destekliyor mu? –

  +0

  Eğer yapabiliyorsanız, daha fazla bilgi alıp alamayacağınızı görmek için sunucuya gidin ve güvenlik kayıtlarına bakın. –

  +0

  Belki bu yardımcı olacaktır. Aynı soruna benzer https://stackoverflow.com/questions/6232746/c-sharp-httpwebrequest-sec-i-renegotiate-intermittent-errors –

  cevap

  1

  Muhtemelen GetCertificate(), Windows Sertifika deposundan değil bir sertifika döndürür. Eğer .Config dosyasına

  <system.diagnostics> 
  <sources> 
    <source name="System.Net"> 
    <listeners> 
     <add name="System.Net"/> 
    </listeners> 
    </source> 
    <source name="System.Net.Cache"> 
    <listeners> 
     <add name="System.Net"/> 
    </listeners> 
    </source> 
    <source name="System.Net.Http"> 
    <listeners> 
     <add name="System.Net"/> 
    </listeners> 
    </source> 
    <source name="System.Net.Sockets"> 
    <listeners> 
     <add name="System.Net"/> 
    </listeners> 
    </source> 
    <source name="System.Net.WebSockets"> 
    <listeners> 
     <add name="System.Net"/> 
    </listeners> 
    </source> 
  </sources> 
  <switches> 
    <add name="System.Net" value="Verbose"/> 
    <add name="System.Net.Cache" value="Verbose"/> 
    <add name="System.Net.Http" value="Verbose"/> 
    <add name="System.Net.Sockets" value="Verbose"/> 
    <add name="System.Net.WebSockets" value="Verbose"/> 
  </switches> 
  <sharedListeners> 
    <add name="System.Net" 
    type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" 
    initializeData="network.log" 
    /> 
  </sharedListeners> 
  <trace autoflush="true"/> 
  

  ekleyerek uygulamanın System.Net debug bilgi açarsanız, "hata 0X8009030D ile başarısız oldu) AcquireCredentialsHandle (" göreceksiniz. Veya benzeri. Anahtar, MachineKeys sistem klasöründe değilse, System.Net özel anahtarlı bir sertifika kullanamaz gibi görünüyor.

  geleneksel rota git - vb

  +0

  Sertifikayı makine anahtar deposuna ekledim ve kullanıcı hakkını ayarladım ama herhangi bir değişiklik olmadan. Ama benim durumumda 'AcquireCredentialsHandle', günlüklerimde bir hata alamıyor. Soruyu güncelledim. –

  +0

  Belki de sertifikanızın örn. "C: \ ProgramData \ Microsoft \ Crypto \ RSA \ MachineKeys" ve uygulama, bu özel anahtarla dosyaya erişemiyor (Yönetici olarak çalıştır veya uygulama havuzu kimliğine erişim izni ver)? – user3484348

  İlgili konular