2016-04-12 14 views
-5

Merhaba Görmek için karmaşık bir dizi basit yapmak istiyorum.PHP, karmaşık geniş bir dizinin nasıl yapıldığını basit

Ancak, ben bir döngü yapma tür şaşırıp

i

Ben

'collection' => [ 
  (int) 0 => [ 
   'type' => 'col', 
   'name' => '2016 F/W', 
   'url' => 'blablabla' 
  ], 
  (int) 1 => [ 
   'type' => 'col', 
   'name' => '2015 F/W', 
   'url' => 'blablabla' 
  ], 
  (int) 2 => [ 
   'type' => 'project', 
   'name' => '2015 F/W', 
   'url' => 'blablabla' 
  ] 
] 

basit bu diziyi istiyorum ve bu

gibi bu diziyi istediğiniz dizinin ilgili yanlış olduğunu görmek, lütfen
[ 
(int) 0 => [ 
  'type' => 'col', 
  'type2' => [ 
   (int) 0 => [ 
   'name' => '2016 F/W', 
   'image' => [ 
    (int) 0 => [ 
    'url' => null 
    ], 
    (int) 1 => [ 
    'url' => null 
    ] 
   ] 
   ], 
   (int) 1 => [ 
   'name' => '2015 F/W', 
   'image' => [ 
    (int) 0 => [ 
    'url' => null 
    ] 
   ] 
   ] 
  ] 
], 
(int) 1 => [ 
  'type' => 'project', 
  'type2' => [ 
   (int) 0 => [ 
   'name' => '2015 F/W', 
   'image' => [ 
    (int) 0 => [ 
    'url' => null 
    ] 
   ] 
   ], 
  ] 
] 

Lütfen Yardım! Neredeyse çıldırıyorum!

+0

orijin ilk ve sonuç son olarak –

+0

bunun nasıl görüneceğini öğrenmek için döngüyü yapıyorsunuz, bazı kodları vermeniz gerekiyor çünkü insanlar ne yaptığınızı anlayamıyor. –

+0

İkincisi, birden çok resim URL'sini tek bir dizeden nasıl oluşturuyor? – Justinas

cevap

1

Sonuç dizisinin çok kullanışlı görünmediğini söylemeliyim. Gerçekten result dizisinin url kısmı anlamadı

$arr = array(
   'collection' => array(
   array(
    'type' => 'col', 
    'name' => '2016 fw', 
    'url' => 'blabla1' 
   ), 
   array(
    'type' => 'col', 
    'name' => '2015 F/W', 
    'url' => 'blabla2' 
   ), 
   array(
    'type' => 'project', 
    'name' => '2015 F/W', 
    'url' => 'blabla_project' 
   ), 

   ), 
  ); 

  // $types array will hold a list of all types. type in this 
  // example is 'col' and 'project'. 
  // we will use $types to find if type X was already added to the 
  // result array. 
  $types = array(); 

  // Every type X will be in the result array in key K, So $typesMap 
  // will map between the type to the key in the result array. 
  // Example: type X is located in the result array under key K 
  // So I can find the type X data by looking at the 
  // $resultArr[K] 
  $typesMap = array(); 
  $typeIndx = 0; 

  // This is the result array. 
  $resultArr = array(); 

  // run over all collections 
  foreach($arr['collection'] as $collection){ 

   // get the current type. e.g 'col' 
   $type = $collection['type']; 

   // Search the $types array for 'col' to see if it was defined 
   // already. 
   if(!in_array($type, $types)) { 
   // if it wasn't defined then define it now: 

   // add it to the $types array so that we can find it on 
   // the next run. 
   $types[] = $type; 

   // define the key (K) that it will be in the $resultArr 
   $typesMap[$type] = $typeIndx; 

   // Create the 'col' key in the result array. 
   $resultArr[$typeIndx] = array('type' => $type, 'type2' => array()); 
   $typeIndx++; 
   } 

   // get the key for type $type. 
   // remember? I can use the $typesMap to find the type's index 
   // in the result array. 
   $currentIndx = $typesMap[$type]; 

   // add the extra data to the 'type2' (not a very good name for 
   // this) 
   $resultArr[$currentIndx]['type2'][] = array(
   'name' => $collection['name'], 
   'image' => $collection['url'] 
   ); 

  } 

Sadece bu yapılabilir nasıl almak benim vereceğiz Bu görevin amaçları hakkında çok fazla bilgi yok olduğu için .. ..

+0

Teşekkürler, bana çok yardımcı oldu ama çok zayıflamıştım. –

+0

Bu harika çalışıyor ancak kodunuzu okumakta zorlanıyorum. Kodunu hiç anlamıyorum. Benim için gelişmiş bir ilişkisel dizi egzersiz var mı? kodunuzu anlamak için? teşekkürler –

+1

bazı yorumlar güncellendi. Deneyin ve hata ayıklamanız gerekir. xdebug? – carmel

İlgili konular