2017-11-14 72 views
5

Bir sözcük (.docx) raporu oluşturmak için rmarkdown kullanıyorum. Tokanın başlığını değiştirmek istiyorum. Bu bir doc dosyası (1) durumunda yaml üstbilgisinde pandoc_args seçenek olarak geçirilebilir gibi görünüyor. Ama ben doğru yapmıyorum. Çalışan bir örnek verebilir misiniz?pandoc_args'ı rxtdown'da yaml başlığına nasıl geçirebiliriz?

bir toc-başlık seçeneği

--- 
title: "yaml header" 
author: "cedric" 
output: 
  word_document: 
  toc: true 
pandoc_args: toc-title="Table des matières" 
--- 
# One section 
# Another 

Bu üretir (1) pandoc.args rmarkdown olası seçenekleri ve Pandoc kitaplarında yer almaktadır, orada olup:

document without change in toc_title

cevap

13

İçindekiler başlığı document metadata, dolayısıyla YAML meta veri bloğu ile ayarlayabilirsiniz. Veya -M komut satırı bayrağında geçirdikten sonra ilettiniz.

--- 
title: "yaml header" 
author: "cedric" 
output: 
  word_document: 
  toc: true 
  pandoc_args: [ 
   "-M", "toc-title=Table des matières" 
  ] 
---