2017-12-30 56 views
5

Ben node.jsTypeError: sqlDb.Connection Ben söyleyerek bir hata alıyorum bir <code>GET</code> isteği gönderdiğinizde node.js

ile basit DİNLENME Servisi inşa ediyorum kullanarak istirahat Servisi kurucu değil:

TypeError: sqlDb.Connection is not a constructor at Object.exports.executeSql

İşte kodum.

settings.js

exports.dbConfig = { 
  user: "sa", 
  password: "sam", 
  server: "localhost\\1433", 
  database: "SampleDb", 
  port: 1433 
}; 
exports.webPort = 9000; 

db.js

var sqlDb = require("mssql"); 
var settings = require("../settings"); 

exports.executeSql = function(sql, callback) { 

  var conn = new sqlDb.Connection(settings.dbConfig); 
  conn.connect() 
  .then(function() { 
  var req = new sqlDb.Request(conn); 
  req.query(sql) 
  .then(function(recordset) { 
   callback(recordset); 
  }) 
  .catch(function(err) { 
   console.log(err); 
   callback(null, err); 
  }); 
  }) 
  .catch(function(err) { 
  console.log(err); 
  callback(null, err); 
  }); 
}; 

employee.js

var db = require("../core/db"); 
exports.getList = function(req, resp) { 
  db.executeSql("SELECT * FROM emp", function(data, err) { 
  if (err) { 
   resp.writeHead(500, "Internal Error Occoured", { 
   "Content-type": "text/html" 
   }); 
   resp.write("<html><head><title>500</title></head><body>500: Internal Error, Details:" + err + "</body></html>"); 
   resp.end(); 
  } else { 
   resp.writeHead(200, { 
   "Content-Type": "application/json" 
   }); 
   resp.write(JSON.stringify(data)); 
  } 
  resp.end(); 
  }); 
}; 
+1

Eğer 'ConnectionPool' kullanmak demek? –

+0

Bu işe yaradı. Eski bir öğreticiden söz ediyorum, bu yeni bir anahtar kelime mü? Çünkü öğreticide,> Bağlantı –

+1

https://www.npmjs.com/package/mssql#3x-to-4x-changes –

cevap

İlgili konular