2017-12-12 74 views
5

en son gözlem ve tarihini alınıyor aşağıdaki oyuncak DataFrame atın:birkaç sütun

data = np.arange(35, dtype=np.float32).reshape(7, 5) 
data = pd.concat((
  pd.DataFrame(list('abcdefg'), columns=['field1']), 
  pd.DataFrame(data, columns=['field2', '2014', '2015', '2016', '2017'])), 
  axis=1) 

data.iloc[1:4, 4:] = np.nan 
data.iloc[4, 3:] = np.nan 

print(data) 
  field1 field2 2014 2015 2016 2017 
0 a 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 
1 b 5.0 6.0 7.0 NaN NaN 
2 c 10.0 11.0 12.0 NaN NaN 
3 d 15.0 16.0 17.0 NaN NaN 
4 e 20.0 21.0 NaN NaN NaN 
5 f 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 
6 g 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 

Ben iki alan ile "yıl" sütunlarını (2014-2017) değiştirmek istediğiniz: En son non -Null gözlem ve bu gözlemin ilgili yılı. field1'un benzersiz bir anahtar olduğunu varsayalım. (Ben, herhangi GroupBy op yapmak kayıt başına sadece 1 satır bakmıyorum.) Ie:

field1 field2 obs date 
0 a 0.0 4.0 2017 
1 b 5.0 7.0 2015 
2 c 10.0 12.0 2015 
3 d 15.0 17.0 2015 
4 e 20.0 21.0 2014 
5 f 25.0 29.0 2017 
6 g 30.0 34.0 2017 

Ben bu kadar kazanılmış ettik:

pd.melt(data, id_vars=['field1', 'field2'], 
   value_vars=['2014', '2015', '2016', '2017'])\ 
  .dropna(subset=['value']) 

  field1 field2 variable value 
0 a 0.0 2014 1.0 
1 b 5.0 2014 6.0 
2 c 10.0 2014 11.0 
3 d 15.0 2014 16.0 
4 e 20.0 2014 21.0 
5 f 25.0 2014 26.0 
6 g 30.0 2014 31.0 
# ... 

Ama geri dönmesine nasıl mücadele ediyorum istenen formatta.

cevap

4

Belki:

d2 = data.melt(id_vars=["field1", "field2"], var_name="date", value_name="obs").dropna(subset=["obs"]) 
d2["date"] = d2["date"].astype(int) 
df = d2.loc[d2.groupby(["field1", "field2"])["date"].idxmax()] 

biz birine bunları zorlayabilir assign kullanarak bana

field1 field2 date obs 
21 a 0.0 2017 4.0 
8 b 5.0 2015 7.0 
9 c 10.0 2015 12.0 
10 d 15.0 2015 17.0 
4 e 20.0 2014 21.0 
26 f 25.0 2017 29.0 
27 g 30.0 2017 34.0 
2

last_valid_index + agg('last')

A=data.iloc[:,2:].apply(lambda x : x.last_valid_index(),1) 
B=data.groupby(['value'] * data.shape[1], 1).agg('last') 
data['date']=A 
data['obs']=B 

data 
Out[1326]: 
  field1 field2 2014 2015 2016 2017 date obs 
0 a 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2017 4.0 
1 b 5.0 6.0 7.0 NaN NaN 2015 7.0 
2 c 10.0 11.0 12.0 NaN NaN 2015 12.0 
3 d 15.0 16.0 17.0 NaN NaN 2015 17.0 
4 e 20.0 21.0 NaN NaN NaN 2014 21.0 
5 f 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 2017 29.0 
6 g 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 2017 34.0 

veren

data.assign(date=data.iloc[:,2:].apply(lambda x : x.last_valid_index(),1),obs=data.groupby(['value'] * data.shape[1], 1).agg('last')) 
Out[1340]: 
  field1 field2 2014 2015 2016 2017 date obs 
0 a 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2017 4.0 
1 b 5.0 6.0 7.0 NaN NaN 2015 7.0 
2 c 10.0 11.0 12.0 NaN NaN 2015 12.0 
3 d 15.0 16.0 17.0 NaN NaN 2015 17.0 
4 e 20.0 21.0 NaN NaN NaN 2014 21.0 
5 f 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 2017 29.0 
6 g 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 2017 34.0 
3

neyi aşağıdaki apporach hakkında darbe olarak satır:

In [160]: df 
Out[160]: 
  field1 field2 2014 2015 2016 2017 
0 a 0.0 1.0 2.0 3.0 -10.0 
1 b 5.0 6.0 7.0 NaN NaN 
2 c 10.0 11.0 12.0 NaN NaN 
3 d 15.0 16.0 17.0 NaN NaN 
4 e 20.0 21.0 NaN NaN NaN 
5 f 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 
6 g 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 

In [180]: df.groupby(lambda x: 'obs' if x.isdigit() else x, axis=1) \ 
  ...: .last() \ 
  ...: .assign(date=df.filter(regex='^\d{4}').loc[:, ::-1].notnull().idxmax(1)) 
Out[180]: 
  field1 field2 obs date 
0 a 0.0 -10.0 2017 
1 b 5.0 7.0 2015 
2 c 10.0 12.0 2015 
3 d 15.0 17.0 2015 
4 e 20.0 21.0 2014 
5 f 25.0 29.0 2017 
6 g 30.0 34.0 2017 
+2

verir Bu konuda emin değilim - IIUC, OP en yeni geçerli değeri istiyor, maksimum değil. Verilen veri kümesinde, bunlar aynıdır, ancak (örneğin) 2017 için bir -10 olsaydı, bence geri dönmeliyiz. – DSM

+0

@DSM, açıklama için teşekkürler! Sanırım 'max() ile' last() 'i değiştirecek olursam hile yapacağım ... – MaxU

+1

Ama şimdi son _obs_'ı kullanıyorsun ama maksimum _date_ (yani 2016, 2017 değil). [Açıklığa kavuşturmak için, 'maksimum değere ulaşıldığı tarihi' kastediyorum, sadece yanlış olma noktasında tembelim.] 'Idxlast() 'eşdeğerine ihtiyacınız var (var değil ama YKWIM. – DSM

1

Ayrıca sort_values ve drop_duplicates kullanarak başka olasılık:

data.melt(id_vars=["field1", "field2"], var_name="date", 
   value_name="obs")\ 
  .dropna(subset=['obs'])\ 
  .sort_values(['field1', 'date'], ascending=[True, False])\ 
  .drop_duplicates('field1', keep='first') 

size

field1 field2 date obs 
21 a 0.0 2017 4.0 
8 b 5.0 2015 7.0 
9 c 10.0 2015 12.0 
10 d 15.0 2015 17.0 
4 e 20.0 2014 21.0 
26 f 25.0 2017 29.0 
27 g 30.0 2017 34.0 
+0

@bradsolomon, hayat seçeneklerle her zaman daha iyidir – DJK