2011-12-12 6 views
9

Bir yıl içinde oluşturulmuş tüm kullanıcıların sayısını ve ayını çekmeye çalışıyorum ama ay beklendiği gibi çalışmıyor.Grup Yıl, Ay ve sonra Count in ActiveRecord 3

User.group("YEAR(created_AT), MONTH(created_at)"). 
  count("DISTINCT(id), YEAR(created_at), MONTH(created_at)") 

i

{2011 => {1 => 222, 2 => 333, 4 => 444, 5 => 667 ... }} 

gibi bir şey arıyorum ama ben bir şey eksik

{1 => 222, 2 => 333, 4 => 444, 5 => 667 ... } 

alıyorum veya ActiveRecord bir sorguda bana bu sonucu veremez?

cevap

14

count yöntemi, yaptığınız gibi çalışmıyor. SEÇ fıkra oldukça tehlikeli

select count(distinct(id), year(created_at), month(created_at)) 
from users 
group by year(created_at), month(created_at) 

O ancak MySQL, olağan özensiz bir şekilde, onu geçsin edecektir: Bu yapıyor sonunda.

a = User.connection.select_all(%q{ 
  select count(distinct(id)) as c, year(created_at) as y, month(created_at) as m 
  from users 
  group by y, m 
}) 

Yoksa böyle yapabileceğini:

select count(distinct(id)), year(created_at), month(created_at) 
from users 
group by year(created_at), month(created_at) 

muhtemelen böyle select_all düz gider:

a = User.connection.select_all(
  User.select('count(distinct(id)) as c, year(created_at) as y, month(created_at) as m'). 
   group('y, m') 
) 

olanlar verecektir sana bu sorguyu istiyorum düşünüyorum c, y ve m gibi bir Hashes dizisi olan a dizisi gibi bir dizi:

h = a.group_by { |x| x['y'] }.each_with_object({}) do |(y,v), h| 
  h[y.to_i] = Hash[v.map { |e| [e['m'].to_i, e['c'].to_i] }] 
end 
# {2010 => {11 => 23}, 2011 => {1 => 1, 3 => 5, 4 => 2, 8 => 11}} 
:
a = [ 
  { 'c' => '23', 'y' => '2010', 'm' => '11' }, 
  { 'c' => '1', 'y' => '2011', 'm' => '1' }, 
  { 'c' => '5', 'y' => '2011', 'm' => '3' }, 
  { 'c' => '2', 'y' => '2011', 'm' => '4' }, 
  { 'c' => '11', 'y' => '2011', 'm' => '8' } 
] 
Sonra veri münakaşa biraz işi bitirmek için gereken tek şey
İlgili konular