2016-04-03 22 views
0

Bu kodu kullanıyorum ancak çalıştırmayı denediğimde dikkat edin. Bazı verileri içeren bir json döndüren bir web servisim var ve bunu bir uygulamada listelemem gerekiyor.Neden json verilerim iyonik uygulamada görünmüyor?

Benim app.js geçerli:

(function(){ 
  var app = angular.module("opoBUS"); 
  app.controller("StopCtrl", ["$scope", "$http", "$ionicLoading", "DataStore", function ($scope, $http, $ionicLoading, DataStore) { 
   var self = this; 
   this.linhas = []; 

   this.getLinhas = function() { 
   $ionicLoading.show({ 
    template: 'Loading...' 
   }); 
   $http.get("http://www.stcp.pt/pt//itinerarium/callservice.php?action=lineslist") 
   .success(function (data) { 
    self.linhas = data; 
    DataStore.linhas = self.linhas; 
    $ionicLoading.hide(); 
    $scope.$broadcast('scroll.refreshComplete'); 
    }) 
   .error(function (error) { 
    DataStore.linhas.length = 0; 
    $ionicLoading.hide(); 
    }); 
  }; 
  this.adicionarFavorito = function(linha){ 
   DataStore.adicionarFavorito(linha); 
   }; 
   if (DataStore.linhas.length === 0) { 
   this.getLinhas(); 
   } 
  }]); 
})(); 

Ve paragem.html şudur: json içindeki tüm bilgileri içeren bir liste devretmek için varsayalım

<ion-view view-title="Paragem"> 
  <ion-content overflow-scroll="true" padding="true"> 
   <ion-refresher pulling-text="Pull to refresh..." on-refresh="StopCtrl.getLinhas()"> 
   </ion-refresher> 
   <ion-list> 
   <div class="list card" collection-repeat="linha in StopCtrl.linhas"> 
    <div class="item item-avatar"> 
    <h2>{{linha.code}}</h2> 
    <p>Description {{linha.description}}</p> 
    </div> 

    <div class="item item-body"> 
    <p> 
     <a href="#" class="subdued">{{linha.pubcode}}</a> 
     <a href="#" class="subdued">Codigo {{linha.code}}</a> 
    </p> 
    </div> 
   </div> 
   </ion-list>  
  </ion-content> 
</ion-view> 

.

+0

Bunu bir codePen'e taşıyabilir misiniz? konuyu daha kolay görebilmeyi –

cevap

İlgili konular