2016-03-21 17 views

cevap

0

kullanım overflow: auto gerekli (yani içerik penceresinden daha higer olan)

+0

sayesinde aslında ilk sayfa-kaydırma çubuğu, ancak en kısa sürede, pozisyon mutlaktır bunun üstüne görünen Başka div gibi, hala o kaydırma özelliği istiyorum ama gizlememeliyiz vardır. Bu ans için hala kaydırma yapabilirim – Harshit

0

Eğer vücudu zorlamak etmektir alacak en yakın daha büyük olması, sadece bir kaydırma çubuğu görüntüler

Penceresi daha sonra her zaman mevcut olması için kaydırma çubuğunu söyle. cevap için

body { 
  position:absolute; 
  top:0; 
  left:0; 
  bottom:0; 
  right:0; 
  overflow:scroll;} 
İlgili konular