2011-06-01 16 views

cevap

13

Sadece bu:

public void onCreate(Bundle savedInstanceState){ 
    super.onCreate(null); 
+0

teşekkürler ama neden [ Burada çalışmıyor] (http://stackoverflow.com/questions/6197594/android-how-not-t o-save-örneği-devlet /)? Örnek hala kayıtlı gibi görünüyordu. – Kris

+0

Aslında, örnek kaydedilir, ancak onu kullanmazsınız. –

4

Ya da bu:

@Override 
    protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 
     super.onSaveInstanceState(outState); 
     outState.clear(); 
    } 
3

Yaz Bu etkinlik xml dosyasında satır: Yanıtınız için

android:saveEnabled="false" 
+0

Bu, tek görünümlerin kaydedilmesinin hariç tutulması iyi bir şey! – AlbAtNf

İlgili konular