2017-12-11 79 views
12

kullanamaz. Projemin <version.org.aspecj>1.7.4</version.org.aspecj> ve <vesrion.org.springframework>4.0.1.RELEASE</vesrion.org.springframework> sürümünü kullanıyordum. Son zamanlarda bu sürümlerin her ikisini de <version.org.aspectj>1.8.9</version.org.aspectj> ve <version.org.springframework>4.3.11.RELEASE</version.org.springframework>'a yükselttim.Yay bağımlılıkları yükseltildikten sonra hata oluştu A JTA EntityManager getTransaction()

Projemde JPA depoları kullanıyorum, herhangi bir nesneyi kaydetmeye çalıştığımda "A JTA EntityManager getTransaction()" yöntemini kullanamaz.

Aşağıda benim persistence.xml ve diğer yapılandırmalar vardır. Bu yapılandırmaları incelemenizi ve girişlerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd" 
   version="2.0"> 
  <persistence-unit name="appPersistenceUnit" 
     transaction-type="JTA"> 
   <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 
   <jta-data-source>java:jboss/datasources/appDS</jta-data-source> 
   <!-- entities --> 
   <shared-cache-mode>ENABLE_SELECTIVE</shared-cache-mode> 
   <properties> 
   <property name="jboss.entity.manager.factory.jndi.name" 
     value="persistence-units/fusePersistenceUnit"/> 
   <property name="hibernate.transaction.jta.platform" 
     value="org.hibernate.service.jta.platform.internal.JBossAppServerJtaPlatform"/> 
   <property name="hibernate.connection.autocommit" value="false"/> 
   <property name="hibernate.connection.charSet" value="UTF-8"/> 
   <property name="hibernate.current_session_context_class" 
     value="jta"/> 
   <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect"/> 
   <property name="hibernate.ejb.naming_strategy" value="org.hibernate.cfg.ImprovedNamingStrategy"/> 
   <property name="hibernate.format_sql" value="false"/> 
   <property name="hibernate.generate_statistics" value="false"/> 
   <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="validate"/> 
   <property name="hibernate.jdbc.batch_size" value="40"/> 
   <property name="hibernate.show_sql" value="false"/> 
   <property name="hibernate.cache.use_query_cache" value="true"/> 
   <property name="hibernate.cache.use_second_level_cache" value="true"/> 
     <property name="hibernate.search.default.directory_provider" value="filesystem" /> 

   <property name="hibernate.connection.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/app_db"/> 
   <property name="hibernate.connection.driver_class" value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 
   <property name="hibernate.connection.username"/> 
   <property name="hibernate.connection.password"/> 
   </properties> 
  </persistence-unit> 
</persistence> 

uygulama context.xml

<jee:jndi-lookup id="dataSource" expected-type="javax.sql.DataSource" 
    jndi-name="java:jboss/datasources/appDS"/> 
  <jee:jndi-lookup id="entityManagerFactory" 
    expected-type="javax.persistence.EntityManagerFactory" 
    jndi-name="java:comp/env/persistence/appPersistenceUnit"/> 
  <bean id="transactionManager" 
   class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager"/> 
<bean id="entityManager" 
   class="org.springframework.orm.jpa.support.SharedEntityManagerBean"> 
   <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory"/> 
  </bean> 
<bean id="exceptionTranslator" 
   class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateExceptionTranslator"/> 
<bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor"/> 

uygulama tx.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
   xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd 
   http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd"> 
  <tx:jta-transaction-manager/> 
  <tx:annotation-driven mode="aspectj"/> 
</beans> 

hata yığın izlemesi güncellenmesi.

com.app.config.core.exception.CommonException: A JTA EntityManager cannot use getTransaction() 
  at com.app.config.core.exception.CommonExceptionType.getException(CommonExceptionType.java:175) 
  at com.app.aspects.ExceptionConversionAspect.convertServiceException(ExceptionConversionAspect.java:66) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethodWithGivenArgs(AbstractAspectJAdvice.java:629) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethod(AbstractAspectJAdvice.java:611) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AspectJAfterThrowingAdvice.invoke(AspectJAfterThrowingAdvice.java:66) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213) 
  at com.sun.proxy.$Proxy318.matchIngredientToRecipe(Unknown Source) 
  at com.app.web.IngredientController.matchIngredientToRecipe(IngredientController.java:682) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) 
  at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157) 
  at org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationInterceptor.invoke(MethodValidationInterceptor.java:150) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.aspectj.MethodInvocationProceedingJoinPoint.proceed(MethodInvocationProceedingJoinPoint.java:85) 
  at com.app.aspects.ControllerExceptionConversionAspect.convertControllerException(ControllerExceptionConversionAspect.java:43) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethodWithGivenArgs(AbstractAspectJAdvice.java:629) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethod(AbstractAspectJAdvice.java:618) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AspectJAroundAdvice.invoke(AspectJAroundAdvice.java:70) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213) 
  at com.sun.proxy.$Proxy487.matchIngredientToRecipe(Unknown Source) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) 
  at org.jboss.resteasy.core.MethodInjectorImpl.invoke(MethodInjectorImpl.java:137) 
  at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invokeOnTarget(ResourceMethodInvoker.java:280) 
  at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:234) 
  at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:221) 
  at org.jboss.resteasy.springmvc.ResteasyHandlerAdapter.createModelAndView(ResteasyHandlerAdapter.java:96) 
  at org.jboss.resteasy.springmvc.ResteasyHandlerAdapter.handle(ResteasyHandlerAdapter.java:82) 
  at org.jboss.resteasy.springmvc.ResteasyHandlerAdapter.handle(ResteasyHandlerAdapter.java:26) 
  at org.jboss.resteasy.springmvc.ResteasyWebHandlerTemplate.handle(ResteasyWebHandlerTemplate.java:39) 
  at org.jboss.resteasy.springmvc.ResteasyHandlerAdapter.handle(ResteasyHandlerAdapter.java:47) 
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:967) 
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPut(FrameworkServlet.java:883) 
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710) 
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846) 
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) 
  at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:85) 
  at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:130) 
  at org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter.doFilterInternal(OpenEntityManagerInViewFilter.java:178) 
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) 
  at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:56) 
  at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:132) 
  at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) 
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) 
  at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:56) 
  at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:132) 
  at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) 
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) 
  at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:56) 
  at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:132) 
  at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler.handleRequest(FilterHandler.java:85) 
  at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletSecurityRoleHandler.handleRequest(ServletSecurityRoleHandler.java:61) 
  at io.undertow.servlet.handlers.ServletDispatchingHandler.handleRequest(ServletDispatchingHandler.java:36) 
  at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextAssociationHandler.handleRequest(SecurityContextAssociationHandler.java:78) 
  at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:25) 
  at io.undertow.servlet.handlers.security.SSLInformationAssociationHandler.handleRequest(SSLInformationAssociationHandler.java:113) 
  at io.undertow.security.handlers.AuthenticationCallHandler.handleRequest(AuthenticationCallHandler.java:52) 
  at io.undertow.security.handlers.AbstractConfidentialityHandler.handleRequest(AbstractConfidentialityHandler.java:45) 
  at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletConfidentialityConstraintHandler.handleRequest(ServletConfidentialityConstraintHandler.java:61) 
  at io.undertow.servlet.handlers.security.CachedAuthenticatedSessionHandler.handleRequest(CachedAuthenticatedSessionHandler.java:70) 
  at io.undertow.security.handlers.SecurityInitialHandler.handleRequest(SecurityInitialHandler.java:76) 
  at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:25) 
  at org.wildfly.extension.undertow.security.jacc.JACCContextIdHandler.handleRequest(JACCContextIdHandler.java:61) 
  at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:25) 
  at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:25) 
  at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.handleFirstRequest(ServletInitialHandler.java:240) 
  at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.dispatchRequest(ServletInitialHandler.java:227) 
  at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$000(ServletInitialHandler.java:73) 
  at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1.handleRequest(ServletInitialHandler.java:146) 
  at io.undertow.server.Connectors.executeRootHandler(Connectors.java:168) 
  at io.undertow.server.HttpServerExchange$1.run(HttpServerExchange.java:687) 
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) 
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) 
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) 
Caused by: java.lang.IllegalStateException: A JTA EntityManager cannot use getTransaction() 
  at org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.getTransaction(AbstractEntityManagerImpl.java:1368) 
  at org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator$SharedEntityManagerInvocationHandler.invoke(SharedEntityManagerCreator.java:280) 
  at com.sun.proxy.$Proxy217.merge(Unknown Source) 
  at com.app.repository.EntityJpaRepositoryImpl.merge(EntityJpaRepositoryImpl.java:890) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) 
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.executeMethodOn(RepositoryFactorySupport.java:358) 
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:333) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:99) 
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:282) 
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:136) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.data.jpa.repository.support.LockModeRepositoryPostProcessor$LockModePopulatingMethodIntercceptor.invoke(LockModeRepositoryPostProcessor.java:92) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213) 
  at com.sun.proxy.$Proxy309.merge(Unknown Source) 
  at com.app.service.EntityJpaServiceImpl.merge(EntityJpaServiceImpl.java:191) 
  at com.app.service.IngredientServiceImpl.matchIngredientToRecipe(IngredientServiceImpl.java:1622) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) 
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) 
  at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157) 
  at org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationInterceptor.invoke(MethodValidationInterceptor.java:150) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.validation.beanvalidation.MethodValidationInterceptor.invoke(MethodValidationInterceptor.java:150) 
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) 
  at org.springframework.aop.aspectj.AspectJAfterThrowingAdvice.invoke(AspectJAfterThrowingAdvice.java:62) 
  ... 87 more 
+0

hata iletisi EntityManager aradığınız söylüyor. getTransaction() Uygulamanızda böyle bir kodunuz var mı? –

+0

Merhaba, hayır, EntityManager.getTransaction() yöntemini açıkça çağırmıyorum. Bu kod 4.0.1 ile çalışıyordu. – user1246979

+0

@ user1246979 [bu] (https://stackoverflow.com/questions/10634164/jta-entitymanager-cannot-use-gettransaction-spring-hibernate-entitymanage) yardımcı olur .. ?? –

cevap

0

değiştirin persistence.xml bu kısmı: Buna

<persistence-unit name="appPersistenceUnit" 
    transaction-type="JTA"> 
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 
  <jta-data-source>java:jboss/datasources/appDS</jta-data-source> 

:

<persistence-unit name="appPersistenceUnit" 
    transaction-type="RESOURCE_LOCAL"> 
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 
  <non-jta-data-source>java:jboss/datasources/appDS</non-jta-data-source> 

Ref: JTA EntityManager cannot use getTransaction() [Spring + Hibernate + EntityManager]

+0

Hala JTA'yı kullanmak istiyorsa? – Teocali

+0

JDBC yerel işlemi yerine JTA kullanmak istiyorsanız, https://stackoverflow.com/questions/10634164/jta-entitymanager-cannot-use-gettransaction-spring-hibernate-entitymanage adresinden Oscar Urbano yanıtına bakın. –

İlgili konular