2012-09-22 6 views
5

Netbeans 7.1'de hastane ekipmanı üzerine bir proje için bir infüzyon pompalarını temsil eden bir GUI oluşturuyorum. JButton1'e basmak, belirli bir jLabel'i göstermeli ve bir infüzyonun çalıştığını gösterir. JButton1'e tekrar basmak onu durdurmalıdır. Sahip olduğum tek sorun, düğmenin ilk kez çalışmaya başlamadan önce iki kez tıklanması gerektiğidir. Bundan sonra, tam olarak nasıl çalıştığını çalışır. Bu konuda birden çok ileti dizisi aradım ancak diğer çözümler işe yaramıyor. Biri bana yardım edebilir mi? Şimdiden teşekkürler!Java jButton'un, aktiviteye başlamadan önce iki kez tıklanması gerekiyor

package infusion; 
  public class Infusion { 
  static Interface screen; 

  public Infusion(){ 

   screen = new Interface(); 
   screen.setVisible(true); 
   screen.jLabel3.setVisible(true); 
   screen.jButton1.setVisible(true); 
  } 

  public static void main(String[] args) { 
   // TODO code application logic here 
   Infusion infusion = new Infusion(); 
  } 
  } 

Bu, kullanıcı arabiriminin (çoğunlukla Netbeans tarafından oluşturulan) kodudur. JButton1ActionPerformed uygulamasının, benim adapte ettiğim kodun sadece bir kısmı olduğunu.

package infusion; 

  public class Interface extends javax.swing.JFrame { 
   boolean pump1Running = false; 
   /** 
   * Creates new form Interface 
   */ 
   public Interface() { 
   initComponents(); 
   } 


   /** 
   * This method is called from within the constructor to initialize the form. 
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 
   * regenerated by the Form Editor. 
   */ 
   @SuppressWarnings("unchecked") 
   // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> 
   private void initComponents() { 

   jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 
   jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 
   jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator(); 
   jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

   setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 
   setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 
   setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800, 562)); 
   setResizable(false); 

   jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800, 540)); 

   javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1); 
   jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); 
   jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
    jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
    .addGap(0, 800, Short.MAX_VALUE) 
   ); 
   jPanel1Layout.setVerticalGroup(
    jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
    .addGap(0, 540, Short.MAX_VALUE) 
   ); 

   jLabel3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/Pauze.png"))); // NOI18N 
   jLabel3.setText("Infusion Paused"); 

   jButton1.setText("Start infusion"); 
   jButton1.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR)); 
   jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
    jButton1ActionPerformed(evt); 
    } 
   }); 

   javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 
   getContentPane().setLayout(layout); 
   layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup() 
    .addContainerGap(36, Short.MAX_VALUE) 
    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
     .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup() 
     .addComponent(jButton1) 
     .addGap(18, 18, 18) 
     .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 189, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
     .addComponent(jSeparator1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 649, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
    .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
    .addContainerGap()) 
   ); 
   layout.setVerticalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup() 
    .addGap(0, 22, Short.MAX_VALUE) 
    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
     .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
     .addGap(51, 51, 51) 
     .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 
      .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 64, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
      .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 59, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
     .addGap(18, 18, 18) 
     .addComponent(jSeparator1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
     .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 
   ); 

   pack(); 
   }// </editor-fold> 

   //Booleans    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {      
   if (pump1Running == false){ 
    jLabel3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/Pauze.png"))); 
    jLabel3.setText("Infusion Paused"); 
    jButton1.setText("Start Infusion"); 
    pump1Running = true; 
   } 
   else {//if (pump1Running == true){ 
    jLabel3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/arrows64.gif"))); 
    jLabel3.setText("Running infusion"); 
    jButton1.setText("Stop Infusion"); 
    pump1Running = false; 
   } 
   // TODO add your handling code here: 
   }      

   /** 
   * @param args the command line arguments 
   */ 
   public static void main(String args[]) { 
   /* 
   * Set the Nimbus look and feel 
   */ 
   //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) "> 
   /* 
   * If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the 
   * default look and feel. For details see 
   * http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
   */ 
   try { 
    for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 
    if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 
     javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 
     break; 
    } 
    } 
   } catch (ClassNotFoundException ex) { 
    java.util.logging.Logger.getLogger(Interface.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
   } catch (InstantiationException ex) { 
    java.util.logging.Logger.getLogger(Interface.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
   } catch (IllegalAccessException ex) { 
    java.util.logging.Logger.getLogger(Interface.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
   } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
    java.util.logging.Logger.getLogger(Interface.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
   } 
   //</editor-fold> 
   /* 
   * Create and display the form 
   */ 
   java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

    public void run() { 
    new Interface().setVisible(true); 
    } 
   }); 
   } 
   // Variables declaration - do not modify 
   public static javax.swing.JButton jButton1; 
   public javax.swing.JLabel jLabel3; 
   public javax.swing.JPanel jPanel1; 
   private javax.swing.JSeparator jSeparator1; 
   // End of variables declaration 

  } 
+0

odağa bağlı bir sorun gibi geliyor –

cevap

4

sorun: Tıkladığınız anda pump1Running = false, bu nedenle, bu ile başlamaktır aynı şey etiket ve görüntü ayarlar. Daha sonra bunu true olarak değiştirir, ardından diğer etikete/görüntüye geçebilir.

 if (pump1Running){ 
   jLabel3.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("/Pauze.png"))); 
   jLabel3.setText("Infusion Paused"); 
   jButton1.setText("Start Infusion"); 
   pump1Running = !pump1Running; 
   } 
   else {//if (pump1Running == true){ 
   jLabel3.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("/Pauze.png"))); 
   jLabel3.setText("Running infusion"); 
   jButton1.setText("Stop Infusion"); 
   pump1Running = !pump1Running; 
   } 

Bu, pump1Running'ı ileri ve geri değiştirir ve sorunu giderir.

+3

Çözümün o kadar basit olduğuna inanamıyorum. Çok teşekkürler! –

+0

Rica ederim! – Coupon22

+0

(Eğer cevap buysa, cevabı kabul etmeyi unutmayın). – Coupon22

İlgili konular