2017-11-22 55 views
6

2 ızgaram var, ikincisi ise ilk kılavuzun satırlarından birini oluşturur, bu yüzden sayfayı her yüklediğimde, ilk kılavuzda seçilen bir satıra ihtiyacım var. Bir şey mi unuttun,Çalışma zamanında bir RowClick (ExtNet Deposu) nasıl yapılır

X.Call("myFunctionRowSelectJS(#{grpMyGridStore});"); 

ancak çalışma is'nt:

Bunu yapmaya çalıştım? C# alternatif bir yolu var mı?

cevap

1

nasıl bu konuda:

* .aspx

<ext:GridPanel ID="grid" runat="server"> 
  <ColumnModel> 
   <Columns> 
   <ext:Column runat="server" DataIndex="Field1" /> 
   </Columns> 
  </ColumnModel> 
  <Store> 
   <ext:Store runat="server" ID="store"> 
   <Model> 
    <ext:Model runat="server"> 
    <Fields> 
     <ext:ModelField Name="Field1" /> 
    </Fields> 
    </ext:Model> 
   </Model> 
   </ext:Store> 
  </Store> 
  <SelectionModel> 
   <ext:RowSelectionModel runat="server"> 
   <Listeners> 
    <Select Handler="Ext.Msg.alert('Info', 'I was selected!');" /> 
   </Listeners> 
   </ext:RowSelectionModel> 
  </SelectionModel> 
</ext:GridPanel> 

* .aspx.cs

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
  store.DataSource = new object[] 
  { 
   new { Field1 = "Row 1" }, 
   new { Field1 = "Row 2" }, 
   new { Field1 = "Row 3" } 
  }; 

  store.DataBind(); 

  RowSelectionModel selectionModel = grid.GetSelectionModel() as RowSelectionModel; 
  selectionModel.SelectedIndex = 0; // Select first row 
} 
İlgili konular