2017-11-13 96 views
11

Merhaba, IDE "Android Studio 3.0" ve Build.gradle'mı güncelledim ancak Build Build.gradle'da (Modül APP) bir sorunla karşılaştımCommandError: Project buildScript veya buildSrc sınıfyolunuzda guava-jdk5 varmış gibi görünüyorsunuz

bu

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 
  compileSdkVersion 26 
  buildToolsVersion '25.0.0' 
  defaultConfig { 
   applicationId "com.abdeljalilkchih.learnarabicforkids" 
   minSdkVersion 12 
   versionName "\n" + 
    " targetSdkVersion 26\n" + 
    " versionCode 1515.0" 
   testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 
  } 
  buildTypes { 
   release { 
   minifyEnabled false 
   proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 
   } 
  } 
} 

dependencies { 
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 
  androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', { 
   exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations' 
  }) 
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:26.1.0' 
  compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.0-beta1' 
  compile 'com.google.firebase:firebase-core:10.0.1' 
  compile 'com.google.firebase:firebase-auth:10.0.1' 
  compile 'com.google.firebase:firebase-ads:10.0.1' 
  compile 'com.akexorcist:RoundCornerProgressBar:2.0.3' 
  testCompile 'junit:junit:4.12' 
} 
apply plugin: 'com.google.gms.google-services' 

İleti Gradle senkronize

gibi oldu Güncellemenin ardından Build.gradle (Modül APP) 0
Error:(1, 0) You appear to have guava-jdk5 on your project buildScript or buildSrc classpath. 
This is likely a transitive dependency of another gradle plugin.Run the buildEnvironment task to find out more. 
See https://issuetracker.google.com/38419426#comment8 for a workaround. 

cevap

12

Merhaba Uygulama düzeyi not defteri dosyasını güncellemelisiniz. Bunu yaparak konu gelecek.

classpath ('com.google.firebase:firebase-plugins:1.0.5') { 
  exclude group: 'com.google.guava', module: 'guava-jdk5' 
} 
+0

Bunu nereye yerleştirmeliyim? –

+2

classpath 'com.google.firebase için güncelleme: firebase-plugins: 1.1.5' de yardımcı olur, ben hiçbir şey hariç, sadece eklentileri güncellemek zorunda kalmadı – Manuela

+0

sınıf yolunu güncellemek en iyi cevaptır – kubs

İlgili konular