2012-08-10 22 views
5

Geçenlerde Postgres taşındı ve formun aralıklı hataları alıyorum:Sorunları

PGError: FATAL: terminating connection due to administrator command 
SSL connection has been closed unexpectedly: 
   SELECT a.attname, format_type(a.atttypid, a.atttypmod), 
    d.adsrc, a.attnotnull 
   FROM pg_attribute a LEFT JOIN pg_attrdef d 
   ON a.attrelid = d.adrelid AND a.attnum = d.adnum 
   WHERE a.attrelid = '"xxxxxx"'::regclass 
   AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped 
   ORDER BY a.attnum 

vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/activerecord-3.0.11/lib/active_record/ 
connection_adapters/postgresql_adapter.rb:505:in `exec' 

Ben eski Postgres Addon, geri dönüyor dışında (Bunu aşmanın ne yapabilirsiniz Sanırım geçici bir çözüm).

+1

Sunucuda postgresql'e sigterm gönderen bir şey var mı? http://archives.postgresql.org/pgsql-general/2010-09/msg00428.php – some

+0

Kesinlikle kontrolüm altında değil. Heroku bir şeyler yapıyor olabilir mi bilmiyorum. Site _very_ az trafik alıyor, bu yüzden heroku "askıya alabilir". – baldmark

+0

@baldmark bunu çözebildiniz mi? Aynı hatayı alıyorum. Heroku veritabanımı başka bir sunucuda taşımamı söyledi. – Nikhil

cevap

5

İdeal olarak, uygulamanız kullanıcıyı rahatsız etmeden çalışmasını yeniden deneyerek veritabanı hataları ile şeffaf bir şekilde baş etmelidir. Boşta kalan bir DB arka tarafı altından kapatılırsa, dikkat etmemelidir, sadece yeni bir bağlantı kurmalı ve işlemi yeniden başlatmalıdır. Rails ve ActiveRecord'un ne kadar pratik yaptığını bilmiyorum. Ayrıca, What's the cause of "PGError: FATAL: terminating connection due to administrator command" on heroku? numaralı soruya da bakınız.

Heroku'nun bazen arka uçları öldürecek ve bakım yaparken sunucuları yeniden başlatacağı görülüyor, bu da kullanımınız çok seyrek ise sorunlarınızı açıklayabilir.