2012-11-02 2 views
10

Fabric.js kullanıyorum ve bir yerde bir tuval bezi nesnesi oluşturdum.Kumaş js kullanılırken tuval nesnesini alın

var x = new fabric.Canvas("mycanvas"); 

Şimdi başka bir yerde, bu nesneye erişmek istiyorum 'x' mevcut olmayacaktır. Aynı kumaş tuval nesnesini nasıl alabilirim?

x'in ya da arg'inin x'ini değiştirmek istemiyorum.

Ayrıca, tuval tuval nesnesinden toDataURL nasıl edinilir? Birlikte istediğiniz zaman sonra bu nesneyi alabilirsiniz

var x = new fabric.Canvas("mycanvas"); 
document.getElementById("mycanvas").fabric = x; 

: mycanvas bir Tuval elemanının kimliği olduğunu varsayarsak

+0

Referansı kullanmıyorsanız, erişilemez. Kapsam bu şekilde çalışır. – alex

cevap

18

, sen Tuval element üzerine kumaş nesnesine başvuru depolayabilir

var y = document.getElementById("mycanvas").fabric; 
var url = y.toDataURL("png", 1); 
+0

y kumaş tuval nesnesidir, bu nedenle toDataURL öğesini farklı bir şekilde kullanmanız gerekecektir [buna bakın] (http://fabricjs.com/docs/fabric.Canvas.html#toDataURL) – Rotem