2017-11-14 55 views
5

Benim dll jilet kullanmak gerekir, bu yüzden nuget paket MVC ekledim, Web.Configue ile klasör görünümü oluşturun, cleare ve çözümleri ve hiçbir şey yeniden. Kaybettiklerim var mı? Projede Sınıf Kitaplığı projesi.cshtml dosyaları için Razor. Net ClassLibrary

enter image description here

Kaynaklar

enter image description here

Web.config

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 
  <configSections> 
  <sectionGroup name="system.web.webPages.razor" type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorWebSectionGroup, System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"> 
   <section name="host" type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.HostSection, System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" /> 
   <section name="pages" type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorPagesSection, System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" /> 
  </sectionGroup> 
  </configSections> 

  <system.web.webPages.razor> 
  <host factoryType="System.Web.Mvc.MvcWebRazorHostFactory, System.Web.Mvc, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" /> 
  <pages pageBaseType="System.Web.Mvc.WebViewPage"> 
   <namespaces> 
   <add namespace="System.Web.Mvc" /> 
   <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" /> 
   <add namespace="System.Web.Mvc.Html" /> 
   <add namespace="MyDllRootNameSpace" /> 
   </namespaces> 
  </pages> 
  </system.web.webPages.razor> 

  <appSettings> 
  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/> 
  <add key="webpages:Enabled" value="false" /> 
  </appSettings> 

  <system.web> 
  <compilation targetFramework="4.5"> 
   <assemblies> 
   <add assembly="System.Web.Abstractions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
   <add assembly="System.Web.Routing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
   <add assembly="System.Data.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> 
   <add assembly="System.Web.Mvc, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" /> 
   </assemblies> 
  </compilation> 
  <httpRuntime targetFramework="4.5" /> 
  </system.web> 

  <system.webServer> 
  <handlers> 
   <remove name="BlockViewHandler"/> 
   <add name="BlockViewHandler" path="*" verb="*" preCondition="integratedMode" type="System.Web.HttpNotFoundHandler" /> 
  </handlers> 
  </system.webServer> 

</configuration> 
+0

eklemiş ne olacak? – trailmax

+0

MVC paketleri yerine 'RazorEngine' paketini aradığınızdan şüpheleniyorum. – trailmax

+0

MVC, webApiClient, Razor paketleri – DespeiL

cevap