2009-09-02 16 views
5

Buna benzer bir tabloda her Üyenin yükleme sayısını saymak isterim. Ama bu ... beni deliCount Distinct

MemberID | InstallDate 

1 | Yesterday 

2 | Today 

1 | Today 

3 | Today 

bunun gibi bir sonuç üretmesi gerekir Yukarıdaki tablo ..

MemberID | CountNumberOfInstallations 

1 | 2 

2 | 1 

3 | 1 

Dip not ayrı sürücüler saymak Sesin ödev gibi olduğunu biliyorum, ama değil. Bu Aradığınız sorguya benziyor

cevap

12

geçerli:

SELECT MemberID, COUNT(*) 
FROM Table 
GROUP BY MemberID 

DISTINCT anahtar sözcüğü gerekli değildir. Sipariş gerekiyorsa, aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

SELECT MemberID, COUNT(*) 
FROM Table 
GROUP BY MemberID 
ORDER BY MemberID ASC