2015-01-08 8 views
9

Symphony2 framework'ü kurdum ve kendi paketimi oluşturdum. Benim js ve css dosyaları için assetic kullanıyorum.Symfony 2 Üretim ortamında üretim css ve js 404

Sunucumda ubuntu ve yerel makinemde nane çalışıyorum.

App_dev.php'ye yerel olarak eriştiğimde tüm öğeler iyi durumdadır.

App.php'ye yerel olarak eriştiğimde tüm öğeler iyi durumda. Benim sunucuda Ancak

, rota render alır ancak varlıklar (css & js) i 404.

olsun ben kuyruk i aşağıda yakalanmamış istisna olsun prod.log:

PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "No route found for "GET /admin/css/875a243.css"" 

Web’de yüksek ve düşük arama yaptım ve bunu anlayamıyorum.

Önbellekleri temizledim, devingen bırakılmış varlıklar var, tüm izinler doğru.

benim app routing.yml yapılandırma:

brs: 
  resource: "@BrsAdminBundle/Resources/config/routing.yml" 
  prefix:/

benim demeti routing.yml yapılandırma

admin: 
  path: /admin/ 
  defaults: { _controller: BrsAdminBundle:Admin:index } 

benim app yapılandırma:

imports: 
  - { resource: parameters.yml } 
  - { resource: security.yml } 
  - { resource: assets.yml } 

framework: 
  #esi:  ~ 
  #translator: { fallback: "%locale%" } 
  secret:  "%secret%" 
  router: 
   resource: "%kernel.root_dir%/config/routing.yml" 
   strict_requirements: ~ 
  form:  ~ 
  csrf_protection: ~ 
  validation: { enable_annotations: true } 
  templating: 
   engines: ['twig'] 
   #assets_version: SomeVersionScheme 
  default_locale: "%locale%" 
  trusted_proxies: ~ 
  session:  ~ 
  fragments: ~ 
  http_method_override: true 

# Twig Configuration 
twig: 
  debug:  "%kernel.debug%" 
  strict_variables: "%kernel.debug%" 

# Assetic Configuration 
assetic: 
  debug:  "%kernel.debug%" 
  use_controller: false 
  bundles: [ ] 
  #java: /usr/bin/java 
  filters: 
   cssrewrite: ~ 
   #closure: 
   # jar: "%kernel.root_dir%/Resources/java/compiler.jar" 
   #yui_css: 
   # jar: "%kernel.root_dir%/Resources/java/yuicompressor-2.4.7.jar" 

# Doctrine Configuration 
doctrine: 
  dbal: 
   driver: "%database_driver%" 
   host: "%database_host%" 
   port: "%database_port%" 
   dbname: "%database_name%" 
   user: "%database_user%" 
   password: "%database_password%" 
   charset: UTF8 
   # if using pdo_sqlite as your database driver: 
   # 1. add the path in parameters.yml 
   # e.g. database_path: "%kernel.root_dir%/data/data.db3" 
   # 2. Uncomment database_path in parameters.yml.dist 
   # 3. Uncomment next line: 
   # path: "%database_path%" 

  orm: 
   auto_generate_proxy_classes: "%kernel.debug%" 
   auto_mapping: true 

# Swiftmailer Configuration 
swiftmailer: 
  transport: "%mailer_transport%" 
  host: "%mailer_host%" 
  username: "%mailer_user%" 
  password: "%mailer_password%" 
  spool: { type: memory } 

benim asset.yml yapılandırma:

assetic: 
  assets: 
  bootstrap_js: 
   inputs: 
   - '%Kernel.root_dir%/Resources/public/js/jquery-2.1.3.min.js' 
   - '%Kernel.root_dir%/Resources/public/js/bootstrap.min.js' 
  bootstrap_css: 
   inputs: 
   - '%Kernel.root_dir%/Resources/public/css/bootstrap.min.css' 
   - '%Kernel.root_dir%/Resources/public/css/bootstrap-theme.min.css' 
  admin_css: 
   inputs: 
   - '@BrsAdminBundle/Resources/public/css/styles.css' 
assetic kullanan

benim base.html.twig: Herhangi bir yardım büyük takdir

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
   <meta charset="UTF-8" /> 
   <title>{% block title %}BankRoll Supply{% endblock %}</title> 
   {% block stylesheets %} 
   {% stylesheets '@bootstrap_css' '@admin_css' %} 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset_url }}" /> 
   {% endstylesheets %} 
   {% endblock %} 
   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" /> 
  </head> 
  <body> 
   {% block body %}{% endblock %} 
   {% block javascripts %} 
   {% javascripts '@bootstrap_js' %} 
    <script type="text/javascript" src="{{ asset_url }}"></script> 
   {% endjavascripts %} 
   {% endblock %} 
  </body> 
</html> 

.

Sana çünkü cssrewrite konularını yaşıyorsanız düşünüyorum

Reklam,

+0

Aynı sorun burada. –

cevap

1

Hi teşekkür ederiz.

İki seçeneğiniz vardır;

 • dosyalarınızı elle çıkış dizinini

 • Noktasını belirtin ve dal içinde cssrewrite filtre kullanın. Buraya bakın;

Bu http://symfony.com/doc/current/cookbook/assetic/asset_management.html#fixing-css-paths-with-the-cssrewrite-filter Eğer varlıklar için bir çıkış dizini belirtebilirsiniz ilk seçenek

bir örnektir. Aşağıdaki örnekte, '/ web/bundles/yourbundle/css' ifadesi yer almaktadır. assets:install --env=prod ve assetic:dump --env=prod yapın ve bence gitmeniz iyi olacak.

{% stylesheets 
'@admin_css' 
output='bundles/yourbundle/css/admin_style.css' 
%} 
<link href="{{ asset_url }}?{{ AssetVersion }}" rel="stylesheet" type="text/css"> 
{% endstylesheets %} 

Ayrıca ben asset.yml varlıklarınızı tanımlarken, assetic:dump Bu durumda gerekmez genel varlıklar dizinindeki bir assets klasörü oluşturduğu bahsetmek zorunda. Bu klasörden kurtulmak için bu sözdizimini twig olarak kullanabilirsiniz;

{% stylesheets 
'@YourBundle/Resources/public/css/admin.css' 
output='bundles/yourbundle/css/admin_style.css' 
%} 
<link href="{{ asset_url }}?{{ AssetVersion }}" rel="stylesheet" type="text/css"> 
{% endstylesheets %} 
İlgili konular