2011-06-13 7 views

cevap

61

o

var purchCount = (from purchase in myBlaContext.purchases select purchase).Count(); 

ya da kolay

var purchCount = myBlaContext.purchases.Count() 
+2

@Bside. 'LblCount.Text = myBlaContext.purchases.Count() ToString()' –

+0

@George Duckett, teşekkür ederim. ama ben hatayı aldım: CS0103: 'lblCount' adı mevcut içerikte mevcut değil ... ve ben aspex sayfasına lblCount koydum ... – Oshrib

+1

@Bside: Sayfanın üzerine koyduğunuz yere bağlı olarak Buna böyle erişilemez. Bu gerçekten ayrı bir sorudur: bir asp.net sayfasında bir kontrole nasıl erişilir. Http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178509(v=vs.90).aspx –

5

Sen purch değişkeni sayımı yapmak mümkün olmalıdır:

purch.Count(); 

örn

var purch = from purchase in myBlaContext.purchases 
select purchase; 

purch.Count();