2013-08-23 18 views

cevap

7

Evet, ancak bazı sınırlamalarla kullanabilirsiniz. Uygulama komut dosyası kodunuzu herkes tarafından erişilebilen bir webapp olarak yayınlıyorsanız, Apps Komut Dosyası kodunu yürütmek için webapp URL'sine bir GET isteği gönderebilirsiniz.

örn yayınlamadan sonra

doGet(e){ 
//use e.parameter here 
//write your apps script code 
return ContentService.createTextOutput('your return content'); 
} 

Asistan

GET https://script.google.com/macros/s/djihwerd98ejdeijded/exec?param=value 
+0

Eğer minimal bir çalışma örneği verebilir misiniz senin krom uygulamasından talepte

https://script.google.com/macros/s/djihwerd98ejdeijded/exec 

gibi bir URL var ki ? – qed

+0

@qed Yukarıdaki Örnek Kod, söz konusu durumda iyi çalışan minimum koddur. –

İlgili konular