2016-04-05 13 views
0

Fiyat ve Değer sütun adım var. Ve jqgrid altbilgi değerini kullanıyorum.jqgrid'teki footerdata kullanarak satırları ve toplamı çarpma

Örnek bu 2 sütun I altbilgi verileri kullanılarak Fiyat ve Değer satır toplamını nasıl alabilirim Fiyat ve Değer

Price 
$25.00000 
$33.82000 
$1.00000 
$21.87125 
$9.49000 
...... 


Value 
$5,000.00 
$8,107.87 
$1,344.00 
$4,769.01 
$5,372.00 
... 

. Ayrıca

, birden nasıl Num1xNum2

yani

Num1 Num2 RESULT 
  4 20 80 

her row num1 x row num2 ve ekranın değeri burada benim kodudur. not: i 'toplamı' bana verir 'NaN' değeri

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 


  <!------------------------------------------> 
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.10.2/themes/redmond/jquery-ui.css" /> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ok-soft-gmbh.com/jqGrid/jquery.jqGrid-4.4.5/css/ui.jqgrid.css" /> 
  <style type="text/css"> 
   html, body { font-size: 75%; } 
  </style> 
<script type="text/ecmascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.10.2/jquery-ui.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="http://www.ok-soft-gmbh.com/jqGrid/jquery.jqGrid-4.4.5/js/i18n/grid.locale-en.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> 
   $.jgrid.no_legacy_api = true; 
   $.jgrid.useJSON = true; 
  </script> 
  <script type="text/javascript" src="http://www.ok-soft-gmbh.com/jqGrid/jquery.jqGrid-4.4.5/js/jquery.jqGrid.src.js"></script> 

  <title>Jqgrid data </title> 
</head> 
<body> 
<div style="margin-left:20px"> 
  <table id="nplGrid"></table> 

</div> 
  <script type="text/javascript"> 

  $(document).ready(function() { 
   $("#nplGrid").jqGrid({ 
   url: 'json/data-bcp2.json', 
   datatype: "json", 
   colModel: [ 
    { label: 'Id', name: 'Id', width: 145 }, 
    { label: 'Symbol', name: 'Symbol', width: 90 }, 
    { label: 'Quantity', name: 'Quantity', width: 100, align: "right" }, 
    /*{ label: 'Value1', 
    name: 'Value1', 
    width: 80, 
    sorttype: 'number', 
    formatter: 'number', 
    align: 'right' 
    }, */ 
    { label: 'Price', name: 'Price', width: 180, sorttype: 'number' , align: "right",formatter: 'currency', formatoptions: { prefix: " $", suffix: " "}}, 
    { label: 'Value', name: 'Value', width: 180, sorttype: 'number', align: "right",formatter: 'currency', formatoptions: { prefix: " $", suffix: " "} }, 
    { label: 'Pledged', name: 'Pledged', width: 80, sorttype: 'integer' } , 
    { label: 'Num2', name: 'Num2', width: 80, formatter:'currency' }, 
    { label: 'Result', name: 'Result', width: 80,formatter:'currency', 
    formatter:function(cellvalue, options, rowObject) { 
     var amount = parseInt(rowObject.Num1,10), 
     tax = parseInt(rowObject.Num12,10); 
     return $.fmatter.util.NumberFormat(amount+tax,$.jgrid.formatter.currency); 
    } 
    } 
   ], 

   gridview: true, 
   rownumbers: true, 
   sortname: "invdate", 
   viewrecords: true, 
   sortorder: "desc", 
   caption: "Just simple local grid", 
   height: "100%", 
   footerrow: true, 


   loadComplete: function() { 
    var $self = $(this), 
    sum = $self.jqGrid("getCol", "Price", false, "sum"); 

    $self.jqGrid("footerData", "set", {invdate: "Total:", Price: sum}); 

    sum1 = $self.jqGrid("getCol", "Value", false, "sum"); 

    $self.jqGrid("footerData", "set", {invdate: "Total:", Value: sum1}); 
   } 


   }); 

  }); 

</script> 


</body> 
</html> 

JSON veri

{ 
  "rows":[ 
   { 
    "Id":"C14999", 
    "Symbol":"AA", 
    "Quantity":" 1,000.0000 ", 
    "Price":" $25.00000 ", 
    "Value":" $5,000.00 ", 
    "Pledged":"Y", 
    "Num1":"4", 
    "Num2":"20", 
    "RESULT":"" 
    }, 
    { 
    "Id":"C14999", 
    "Symbol":"IRTX", 
    "Quantity":" 25,343.2250 ", 
    "Price":" $82000 ", 
    "Value":" $857,107.87 ", 
    "Pledged":"Y", 
    "Num1":"12", 
    "Num2":"31", 
    "RESULT":"" 
    }, 
    { 
    "Id":"C14999", 
    "Symbol":"MMM", 
    "Quantity":" 14,344.0000 ", 
    "Price":" $1.00000 ", 
    "Value":" $4,344.00 ", 
    "Pledged":"Y", 
    "Num1":"22", 
    "Num2":"20", 
    "RESULT":"" 
    }, 
    { 
    "Id":"C14999", 
    "Symbol":"FMCX", 
    "Quantity":" 28,565.7660 ", 
    "Price":" $21.87125 ", 
    "Value":" $4,769.01 ", 
    "Pledged":"N", 
    "Num1":"232", 
    "Num2":"20" , 
    "RESULT":"" 
    }, 
    { 
    "Id":"C14999", 
    "Symbol":"CEB", 
    "Quantity":" 122,800.0000 ", 
    "Price":" $9.49000 ", 
    "Value":" $5,372.00 ", 
    "Pledged":"Y", 
    "Num1":"2", 
    "Num2":"10", 
    "RESULT":"" 
    }, 
    { 
    "Id":"C23456", 
    "Symbol":"VETF", 
    "Quantity":" 1,398,400.0000 ", 
    "Price":" $2.56000 ", 
    "Value":" $9,904.00 ", 
    "Pledged":"Y", 
    "Num1":"14", 
    "Num2":"20", 
    "RESULT":"" 
    } 
  ] 
} 

cevap

1

kullanırsanız sorun JSON veri kötü formatında. En-ABD'ye yakın bir yerde yerel olarak biçimlendirilmiş dizgeyi döndürürseniz (" $857,107.87 ", 857107.87 numarası olarak yorumlanmalıdır). Ayrıca, veriler ek sembollerle eklenir/eklenir ($, boşluklar). Bu yanlış biçimlendirilmiş verilerin toplamı hesaplanamaz ve sorttype: 'integer özelliği, loadonce: true (yerel veri sıralama) kullanırsanız, yanlış çalışır.

bir 857107.87 veya "857107.87" yerine " $857,107.87 " gibi, tipik olarak giriş kullanan ve formatters kullanılarak istemci tarafında veri * biçimlendirir. Örneğin bir sonucu olarak 857107.87 veya "857107.87" şeklinde " $857,107.87 " görüntülenecektir giriş verileri

{ label: 'Price', name: 'Price', width: 180, sorttype: 'number', align: "right", 
  formatter: 'currency', formatoptions: { prefix: " $", suffix: " "} } 

kullanabilir ancak jqGrid sütununda toplamını hesaplamak olabilir.

Son sözler. JqGrid'in eski 4.4.5 sürümünü kullanmanızı ve URL'yi http://www.ok-soft-gmbh.com/jqGrid/jquery.jqGrid-4.4.5/js/jquery.jqGrid.src.js URL'sinden indirmenizi tavsiye etmiyorum. Ben, npm, NuGet, bower ve Maren central (örneğin https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/free-jqgrid/4.13.1/js/jquery.jqgrid.min.js veya https://cdn.jsdelivr.net/free-jqgrid/4.13.1/js/jquery.jqgrid.min.js için, the wiki article bakınız) GitHub, CDN'lerin geçerli güncel sürümde 4.13.1 ücretsiz jqGrid çatal gelişir. Kaynaklardan herhangi birini seçebilirsiniz.