2017-12-23 59 views
5

My ngOndestroy, başka bir yol navigasyonu ile çağırıyor ancak yöntemin içinde clearInterval çalıştırmıyor. Nerede yanlış yapıyorum? Diğer bileşenlerde olduğum sürece arka planda çalışıyor.clearinterval içinde çalışmıyor ngOnDestroy()

timer:any; 

ngOnInit() { 
  this.timer= this.interval(); 
}; 

ngOnDestroy(){ 
  clearInterval(this.timer); 
  console.log("Inside Destroy"); 


} 

interval(){ 
  setInterval(()=>{ 
  this.getData(); 
  },20000) 
} 
getData(){ 
  this.dataservice.getdata() 
   .subscribe(users=>{ 
   this.datas=users; 
   console.log(this.datas); 
  }) 
} 

cevap

4

Aralığın örneğini döndürmeyi unutmuşsunuzdur.

interval(){ 
  return setInterval(()=>{ 
  this.getData(); 
  },20000) 
} 
+0

Teşekkür ederiz zgue ve patryk. Benim için çalıştı. Sizler harikasınız. bir ton teşekkür ederim. –

2

Eğer timer için herhangi bir değeri dönen olmadığından.

// you need to return interval identificator to be able to clear it later. 
interval(){ 
  return setInterval(()=>{ 
  this.getData(); 
  },20000) 
} 
İlgili konular