2011-12-03 18 views
9

ASC ile sipariş için doğru sözdizimi nedir?Sipariş sözdizimi ASC

Hata 1 adı 'ASC' küçükten büyüğe için geçerli bağlamda

public IEnumerable<DTO> GetGrid(String ShipNumber) 
  { 
   try 
   { 
   ORepository rep = new ORepository(); 
   var query = rep.GetAll() 
    .Where(x => x.SHIP == ShipNumber) 
    .Orderby (x.City ASC) 
    .Select(g => new DTO 
    { 
    CUSTOMER_NAME = g.CUSTOMER_NAME, 
    CITY = g.CITY, 
    SHIP = g.SHIP, 
    }); 

   return query; 

cevap

36
 • .OrderBy(x => x.City) mevcut değildir. Eğer Farklı kullandığınızda
+0

Kısa ve basit. Teşekkürler! – Si8

0

kullanın sırası bu sorguyu azalan için

 • .OrderByDescending(x => x.City).

  var result = ctx.tblCity.AsNoTracking() 
  .Where(s => s.City== "Chennai")     
  .Select(s => new Area { Name = s.AreaName})     
  .Distinct().OrderBy(s => s.Name).ToList(); 
  

  Benim için çalıştı.